På svenska
Yleiskirje
4/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa päivittänyt ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnän ohjetta. Sen sisällöstä ollaan yksimielisiä.

Uusi ohje tulee voimaan 1.5.2022 lukien. Ohjeella korvataan asiaa koskenut KT:n yleiskirje 11/1997. Ohjeeseen viitataan allekirjoituspöytäkirjoissa, kuten KVTES 20222025 allekirjoituspöytäkirja 9 §.

Vuonna 1997 annettu ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintää koskeva ohje on päivitetty nykyaikaiseksi sekä vastaamaan työnantajilla paikallisesti jo käytössä oleviakin toimintatapoja.

Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintää koskevassa ohjeessa on
•    perintäedellytykset
•    työntekijän/viranhaltijan perintäjärjestelmään liittyminen
•    jäsenmaksun perinnän toteuttaminen
•    työntekijän/viranhaltijan perintäjärjestelmästä eroaminen ja perinnän päättyminen
•    jäsenmaksujen tilittäminen järjestölle/yhdistykselle
•    selvitys tilityksistä järjestölle/yhdistykselle
•    ohjeista poikkeaminen
 

Aiempaan ohjeeseen tehdyt muutokset

Ohessa aiempaan ohjeeseen tehdyt muutokset.

Perintäedellytykset

Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintäedellytyksiin on lisätty, että perintään tarvittava lomake/valtakirja voi olla myös sähköinen.

Työntekijän/viranhaltijan perintäjärjestelmään liittyminen

Perintäjärjestelmään liitytään valtakirjalla. Aiemman ohjeen mukaan valtakirjasta oli käytävä ilmi valtakirjan antajan nimi, henkilötunnus sekä mahdollinen jäsennumero. Uuden ohjeen mukaan nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus on riittävä.

Ohjeeseen on lisätty, että valtuuttajan allekirjoitus voi olla myös sähköinen allekirjoitus tai sähköinen tunnistautuminen. Lisäksi perintävaltuutus on mahdollista toimittaa sähköisesti.

Jäsenmaksun perintä

Työnantaja aloittaa järjestön ilmoittaman jäsenmaksuperusteen mukaisen jäsenmaksun perinnän seuraavan palkanmaksukauden alusta saatuaan henkilön jäsenmaksuperintään oikeuttavan valtakirjan. Uuteen ohjeeseen on lisätty, että perintä voidaan aloittaa muustakin työnantajan kanssa sovitusta alkamispäivästä.

Työnantajan on annettava työntekijälle/viranhaltijalle tieto suoritetusta ammattiyhdistysjäsenmaksun perinnästä palkkalaskelmassa tai muulla vastaavalla tavalla. Aiemmin edellytettiin, että tämän lisäksi työnantajan tuli antaa työntekijälle/viranhaltijalle erillinen todistus vuoden aikana perityistä jäsenmaksuista ja vastaava todistus kalenterivuoden aikana päättyneen palvelussuhteen lopussa. Uuden ohjeen mukaan erillistä vuoden aikana perittyjen jäsenmaksujen kokonaismäärän todistusta tai päättyneen palvelussuhteen lopussa annettavaa todistusta ei edellytetä. Työntekijä/viranhaltija saa ammattiyhdistysjäsenmaksunsa kertymätiedon palkkalaskelmastaan tai verotustiedoistaan.

Perintäjärjestelmästä eroaminen ja perinnän päättyminen

Aiemman ohjeen mukaan jäsenmaksun perinnän peruutusilmoituksesta oli käytävä ilmi ilmoituksen antajan nimi, henkilötunnus sekä mahdollinen jäsennumero. Kuten perintään liityttäessä, myös perinnästä erottaessa, näiden tietojen osalta riittää jatkossa ilmoituksen antajan nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus. Perinnän peruutusilmoitus voidaan toimittaa myös sähköisesti.
 
Työnantaja lopettaa jäsenmaksun perinnän työ- tai virkasuhteen päättyessä loppupalkan maksun jälkeen, valtuutuksen peruuttamisilmoituksen johdosta tai valtuutuksesta ilmenevän määräajan päätyttyä. Uuteen ohjeeseen tarkennettiin, että palvelussuhteen päättyessä perintä lopetetaan vasta loppupalkan maksun jälkeen.

Selvitys tilityksistä

Työnantajan pitää toimittaa selvitys tilityksistä kullekin järjestölle/yhdistykselle neljännesvuosittain vuosineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Aiemmassa ohjeessa ajankohta oli seuraavan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden 15. päivään mennessä.

Uudesta ohjeesta poistettiin erillinen koko kalenterivuotta koskevien tilitysten selvitysten toimittaminen järjestölle/yhdistykselle. Lisäksi tilitysten korjauksia ja täsmäytyksiä koskevat asiat poistettiin vanhentuneina.

Aiemmin järjestölle/yhdistykselle toimitettavasta tilityksen selvityksestä tuli käydä ilmi kaikkien niiden henkilöiden nimet henkilötunnuksineen, joiden palkasta jäsenmaksuja oli peritty. Uuden ohjeen mukaan myös nimi ja syntymäaika on riittävä tieto.

Selvitykset tilityksistä voidaan toimittaa järjestölle/yhdistykselle jatkossa sähköisesti, konekielisesti tai paperitulosteena.

Ohjeista poikkeaminen

Määräajoista ja menettelytavoista voidaan sopia työnantajan ja tilityksen vastaanottavan järjestön/yhdistyksen välillä toisinkin, kuten jo aiemminkin on voitu toimia.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Anne Kiiski
 

Liite     Ohje ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä (1.5.2022)

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT