Viestintä

Toimintavuonna viestintä oli erittäin vilkasta, koska neuvotteluja käytiin liki koko vuoden ajan. Lisäksi vuoden aikana valmisteltiin viestinnän linjaukset. 

KT:n viestinnälle laadittiin strategiset linjaukset vuosille 2023–2026. Viestinnän linjaukset pohjautuvat KT:n strategiaan, joka valmistui vuonna 2021. Valmistelussa kuultiin KT:n päätöksentekijöitä sekä henkilöstöä. Linjaukset valmistuivat vuodenvaihteessa 2022–2023. 

Viestinnän yksikköä laajennettiin kesällä koulutuksen ja asiakkuuksien asiantuntijoilla vahvistamaan itsenäisen KT:n toimintaa. 

Viestintää tehdään monikanavaisesti

KT:n viestinnän tärkeimpiä kanavia ovat KT:n julkiset verkkosivut (kt.fi ja kt.fi/sv), KT-lehti ja sen verkkosivut (ktlehti.fi ja ktlehti.fi/sv).  

KT julkaisi entiseen tapaan säännöllisesti uutiskirjeitä, yleiskirjeitä ja yhteyshenkilötiedotteita. Työnantaja-asiakkaille käytössä on myös KT Linja, joka on oma sähköinen palveluportaali.

Mediaa palveltiin lähettämällä lehdistötiedotteita sekä vastaamalla toimittajien tietopyyntöihin. Verkkosivuilla julkaistiin mediatiedotteiden lisäksi muun muassa uutisia, ohjeita, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, lausuntoja, bloggauksia ja videoita sekä tallenteita tapahtumista

Verkkosivujen lisäksi viestinnässä hyödynnettiin sosiaalisen median kanavia, joista käytössä ovat Twitter, LinkedIn ja YouTube.

KT-lehti

Toimintavuoden alussa Kuntatyönantaja-lehti uudisti nimensä KT-lehdeksi. Se ilmestyi kuudesti vuodessa. Lehti on tarkoitettu päättäjille, johdolle, esihenkilöille ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja se keskittyy työnantajatoimintaan ja -edunvalvontaan. Artikkeleissa tarjotaan aineistoa johtamisen tueksi ja tietoa työnantajapäätöksiin sekä nostetaan esiin hyvää henkilöstöjohtamista, esihenkilötyötä ja työnantajapolitiikkaa.    

Lehden painos on noin 6 000 kappaletta ja se postitetaan noin 4 000 osoitteeseen. Vuosi 2022 oli lehden 49. ilmestymisvuosi.  

Jokaisessa lehden numerossa on kaksi niin sanottua kuntacase -artikkelia, joissa on numeroittain vaihtuva teema. Toimintavuonna teemat olivat Alueellinen yhteistyö (Kymsote, Kouvola, Hamina, EKTURVA, Lappeenranta), Yhdessä kehittäen (Helsinki, Lahti), Esihenkilön jaksaminen (Wiitaunioni, KYS), Työ ja elämä (Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Juuka) ja Muutos (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Varkaus). 

Osa artikkeleista julkaistaan lehden verkkosivuilla teemoittain ja KT:n verkkopalvelun muuhun aineistoon soveltuvasti linkittäen. Painetussa lehdessä on ruotsinkielinen osio På svenska. Sen lisäksi artikkeleita on julkaistu ruotsiksi lehden ruotsinkielisillä verkkosivuilla. Verkossa oleva laaja juttuarkisto ulottuu vuoteen 2011. Lehden verkkosivuilla oli toimintavuonna 2022 noin 140 300 yksittäistä kävijää ja sivulatauksia kertyi lähes 250 000.

Julkaisut

Toimintavuonna KT julkaisi painettuja sopimuskirjoja 2022–2025. Osa niistä ilmestyi toimintavuonna ja osa vuonna 2023.  Toimintavuonna ilmestyi seitsemän suomenkielistä sopimuskirjaa yhdeksästä: 
 

  • Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2022–2025 
  • Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 2022–2025 
  • Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 2022–2025 
  • Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2022–2025 
  • Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025 
  • Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025 
  • Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 2022–2025 

 
Painettuja julkaisuja myytiin KT Linjan verkkokaupasta, ja sähköiset versiot ovat luettavissa KT:n verkkosivuilla.   

KT näkyvästi esillä medioissa

KT:n medianäkyvyys vuonna 2022 oli laajaa sekä uutismediassa että sosiaalisessa mediassa. Uutismediassa mainintoja oli ulkopuolisen media-analyysin mukaan tammi-marraskuussa lähes 2 400. Sosiaalisessa mediassa KT mainittiin vuoden aikana (joulukuu 2021 - marraskuu 2022) lähes 30 000 kertaa. Nämä maininnat tulivat lähes yksinomaan Twitteristä.  

Sosiaalisen median näkyvyydessä oli voimakkaita piikkejä huhtikuussa ja syyskuussa 2022, kun potilasturvallisuuslaki oli esillä julkisuudessa. Varsinaiset kunta- ja hyvinvointialan neuvottelutulokset eivät näihin verrattuna herättäneet suurta huomiota. 

Median yhteydenottoja oli paljon, samoin mediaosumia. Omia mediatiedotteita julkaistiin yhteensä 41 kappaletta. 

Verkkosivuilla seurattiin tiiviisti sopimusneuvotteluiden etenemistä

Mediatiedotteiden lisäksi kt.fi-verkkosivuilla julkaistiin 70 uutista vuonna 2022. Uutisissa seurattiin luonnollisesti kunta-alan tiukkojen sopimusneuvotteluiden käänteitä sekä nopeasti muuttuvaa lakkotilannetta. Lisäksi työnantajille tiedotettiin muun muassa hyvinvointialueuudistuksen valmistelusta sekä heihin vaikuttavista lakimuutoksista. Toukokuussa voimaan tulleiden työ- ja virkaehtosopimusten julkaiseminen verkkosivuilla oli iso urakka, jota jatkettiin vuodenvaihteen jälkeenkin.

Verkkosivujen käytetyimpiä sisältöjä olivat aiempien vuosien tapaan työ- ja virkaehtosopimukset, yleiskirjeet, usein kysytyt kysymykset ja ohjeet. Ohjeissa ja usein kysytyissä kysymyksissä työnantajia opastettiin erityisesti työtaisteluihin liittyen. Myös uusien perhevapaiden hakemiseen sekä koronaan liittyvät sisällöt olivat suosittuja.

KT:n julkisilla verkkosivuilla osoitteessa kt.fi vieraili keskimäärin lähes 138 000 yksittäistä kävijää kuukaudessa. Keskimäärin sivuille tehtiin yli 190 000 käyntiä kuukaudessa. Yhteensä sivulatauksia kertyi toimintavuoden aikana noin 8,5 miljoonaa. Sivuston uusi kävijäennätys  saavutettiin tammikuussa 2022, jolloin sivuilla vierailtiin yli 216 000 kertaa.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin kehittämishanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa työ- ja virkaehtosopimusten julkaisua verkkosivuilla sekä hioa julkaisemiseen liittyviä työprosesseja.

KT.fi-sivuston käynti- ja kävijämäärät vuonna 2022

Ajankohtaisia blogikirjoituksia 

KT:n asiantuntijat bloggasivat verkkosivuilla vähintään kerran kuukaudessa. Toimintavuoden aikana sivustolla julkaistiin yhteensä 14 blogikirjoitusta, joissa KT:n asiantuntijat ottivat kantaa laajasti ajankohtaisiin työmarkkinakysymyksiin. Kirjoituksissa käsiteltiin muun muassa työelämän kehittämistä, sopimuksia, eläkelaskelmia, hyvinvointialueuudistusta, henkilöstöpulaa, henkilöstömitoituksia ja henkilöstön yhdenvertaista kohtelua.

Tapahtumat

KT osallistui kesäkuun alussa RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumiin 2022 omalla osastolla. Myös ohjelmassa oli hyvin esillä KT:n asiantuntijat eri puheenvuoroissa. RAFO 2022 järjestettiin läsnätilaisuutena Tampereella.

Kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän kehittämiseminaari järjestettiin elokuussa perinteiseen tapaan Lappeenrannassa. Tarjolla oli mahdollisuus myös etäosallistumiseen striimin kautta. Seminaari kokoaa yhteen päättäjiä, henkilöstöjohtoa ja -asiantuntijoita, esihenkilöitä, kehittämisen asiantuntijoita, henkilöstön edustajia sekä yhteistyötoimikuntien ja kehittämisryhmien jäseniä. Seminaarin järjestivät yhteistyössä KT, kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Lappeenrannan kaupunki.  Seminaarin teemana oli suomalainen hyvinvointivaltio uuden edessä.

Kuntamarkkinat syyskuussa kokosi alaa jälleen kahden vuoden tauon jälkeen Kuntatalolle. Osa ohjelmasta myös striimattiin verkossa. Kävijöitä Kuntatalolla oli kahden päivän aikana noin 6 000, ja tämän lisäksi pelkkään verkko-ohjelmaan oli ilmoittautunut noin 1 200 osallistujaa. KT osallistui Kuntamarkkinoille omalla osastollaan  sekä järjesti perinteisen työmarkkinaseminaarin, oman sidosryhmätilaisuuden, 2 tietoiskua paikan päällä ja 10 verkossa striimattuna. 

KT:n ja pääsopijajärjestöjen hyvinvointialueiden kehittämisjaos ja työryhmä 2022–2025 järjestivät joulukuussa yhteisen työolotutkimusseminaarin, jossa käytiin läpi sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen uusimpien työolotutkimusten tuloksia ja keskusteltiin, mitä ne kertovat työoloista ja henkilöstön hyvinvoinnista hyvinvointialueille siirryttäessä. Seminaari lähetettiin Kuntatalolta, ja striimattiin avoimena verkossa.

Vuoden aikana KT järjesti itse lukuisia erilaisia avoimia tai verkostoille suunnattuja webinaareja. Näitä olivat muun muassa työnantaja-asiakkaille suunnatut KT-infot, Lähijohtamisen akatemian johtamisvalmennukset esihenkilöille sekä HR-verkoston ja työsuojelupäälliköiden verkoston tilaisuudet. 

Uutiskirjeet ja yhteyshenkilötiedotteet

KT-uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia työmarkkinauutisia ja muistutetaan KT:n koulutuksista ja tapahtumista sekä uusimmista KT-lehden artikkeleista. Uutiskirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa. 

Uutiskirje on vapaasti tilattavissa. Sen jakelussa oli vuonna 2022 noin 3200 tilaajaa. Luetuin oli kesäkuun uutiskirje 6/2022, jossa kerrottiin kunta-alalle saavutetusta kolmivuotisesta sopimusratkaisusta 8 kesäkuuta.  

KT:n yleiskirjeitä laadittiin 31 kappaletta. Yleiskirjeillä välitetään kuntiin ja kuntayhtymiin ajankohtaista tietoa sopimuksista ja työmarkkina-asioista. Vuonna 2022 saavutettiin sopimusratkaisu, joten yleiskirjeiden määrä oli huomattavasti suurempi kuin edellisvuonna. Yleiskirje julkaistaan KT:n verkkosivuilla, ja sen ilmestymisestä lähetetään tieto ilmoituksen tilanneille.

KT-yhteyshenkilötiedotteita lähetettiin KT-yhteyshenkilöille sähköpostilla vuoden aikana 60 kappaletta. Yhteyshenkilökirjeet lähetetään kuntiin nimetyille KT-yhteyshenkilöille, jotka koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteyshenkilöitä, ja heidän varahenkilöitään on yhteensä noin 800. 

HR-verkoston jäsenille kirjoitettiin toimintavuonna yhteensä 10 HR-info-uutiskirjettä. Verkosto kokoaa yhteen kunta- ja hyvinvointialuealojen sekä kunta- ja hyvinvointiyhtymien henkilöstötyötä tekeviä työnantajan edustajia. HR-verkoston tavoitteita ovat henkilöstöjohtamisen kehittäminen, hyvien käytäntöjen jakamisen sekä muutosjohtamisen tukeminen uudistuksissa. Uutiskirjeen jakelussa oli vuonna 2022 noin 340 tilaajaa.

KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjeitä laadittiin yhteensä 9. Uutiskirjeen jakelussa on yhteensä noin 700 henkilöä, jotka ovat kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköitä, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitavia tai työsuojelusta kiinnostuneita työnantajan edustajia.