Suomeksi
Pressmeddelande

Tekniken formar arbetets innehåll inom kommun- och välfärdssektorn

I arbetslivet pågår en omvälvning där tekniken förändrar arbetets innehåll. Inom kommun- och välfärdssektorn utreder arbetsmarknadsparterna tillsammans de förändringar som sker inom olika branscher.

Neljä ihmistä katselee jotakin kannettavan tietokoneen näytöltä.

I arbetslivet pågår en stor förändring där tekniken formar arbetssätten och samarbetet mellan människor. Förändringarna syns inom alla branscher, även inom kommun- och välfärdssektorerna.

Till exempel inom kontors- och förvaltningsområdena har rutinuppgifterna redan i stor utsträckning automatiserats. Det administrativa arbete som människor utför omfattar alltmer hantering av helheter och till exempel problemlösning.

I biblioteken har utlånings- och returautomater varit i bruk redan länge. I den mänskliga arbetsinsatsen betonas kundbetjäning och individuell handledning av kunderna.
Resultaten framgår av den omfattande uppföljning av förändringarna i arbetslivet som Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna genomfört.

De första resultaten av utredningsomgången 2023 har blivit klara.

För uppföljningen ansvarar, utöver KT, Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote.

– Förändringarna i arbetslivet förutsätter nya arbetssätt och kompetenser som det lönar sig för arbetsgivare och personal att utveckla tillsammans, säger Niilo Hakonen, ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling vid KT.

Uppföljningen bygger upp en gemensam kunskapsbas om förändringarna

Arbetsmarknadsparterna inom kommun- och välfärdssektorn har tillsammans följt förändringarna i arbetslivet sedan 2019. Uppföljningen som genomförs vartannat år baserar sig på en omfattande enkät, expertdiskussioner och andra källor.

Helheten är mycket omfattande, eftersom uppföljningen 2023 omfattade 19 olika teman från sjukhus och måltids- och renhållningstjänster till artificiell intelligens och organisationernas klimatarbete. Resultaten kommer att publiceras enligt bransch och tema under våren och sommaren 2024.

De första resultatrapporterna gäller biblioteken samt förvaltnings- och kontorsarbete. Därefter följer rapporter om äldreomsorgen samt grundskolor, yrkesutbildning och gymnasier.
Syftet med uppföljningen är att skapa en gemensam lägesbild av förändringarna i arbetslivet och synliggöra arbetet inom kommuner och välfärdsområden i dag. Informationen kan användas som stöd för utveckling och beslutsfattande såväl i organisations- och arbetsgivarverksamheten som i politiken eller på arbetsplatserna.

– Som ett nytt tema i denna uppföljningsomgång har vi också frågat uppgiftslämnarna om deras positiva erfarenheter av hur förändringarna i arbetslivet syns inom olika yrkesområden. Svaren ger en inspirerande bild av förändringen i arbetslivet, säger Niilo Hakonen.

Resultaten har komprimerats till korta informationskort

Också publikationsserien som presenterar resultaten av uppföljningen har förnyats i år. Utöver rapporten publiceras nu ett kompakt informationskort på två sidor för varje uppföljningstema, där man snabbt kan ta del av resultaten.

– Vi hoppas att informationskorten tas i bruk aktivt på arbetsplatserna och i organisationsverksamheten. Ett kort informationskort kan lätt skickas vidare per e-post till en kollega eller skrivas ut som underlag för en diskussion, säger Niilo Hakonen.

Alla rapporter och korta informationskort publiceras under våren och sommaren 2024 på KT:s webbplats.

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT