På svenska
Uutinen

KT kannattaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän tiedon lisäämistä

KT tuo lausunnossaan esille, että nykyinen lainsäädäntö on riittävää syrjinnän torjumiseen työelämässä.

KT on antanut lausunnon koskien hallituksen toimia, jotka käsittelevät tasa-arvon, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämistä.

 – Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyys ovat meille KT:ssä tärkeitä. Eri osapuolien on tunnistettava omat vastuunsa ja velvoitteensa, miten tasa-arvoa ja kaikkea hyvää voidaan edistää, KT:n neuvottelujohtaja Anne Kiiski sanoo. 

KT toteaa lausunnossaan, että tasa-arvoa koskevaan työlainsäädäntöön ei ole muutostarpeita. Uusia velvoitteita ei siis pidä säätää työnantajille.  

–  Rasismi ja syrjintä ovat laittomia yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain perusteella. Lait sisältävät jo paljon velvoitteita työnantajille, Kiiski sanoo.

Tietoisuuden lisääminen on kannatettavaa

Hallitus arvioi tällä hetkellä Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamista.  

KT kannattaa toimintaohjelman tavoitteista erityisesti niitä, joilla edistetään eriarvoistavien rakenteiden tunnistamista ja purkamista. Tavoitteeseen kuuluu mukaan se, että viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien yhdenvertaisuussuunnittelua tulee tukea.

Hallitusohjelmaan liittyvät työelämää koskevat lakiuudistukset ja muut työelämää koskevat hankkeet on valmisteltava KT:n kannan mukaan kolmikantaisesti ja valmistelun yhteydessä on huomioitava tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. KT kannattaa kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman jatkamista.

Keskusjärjestöt tekevät tasa-arvotyötä

KT muistuttaa, että työmarkkinakeskusjärjestöt tekevät jatkuvasti työtä tasa-arvon edistämiseksi. Tähän liittyen on muun muassa keväällä 2023 laadittu työmarkkinajärjestöjen yhteinen ohjeistus työpaikan tasa-arvosuunnitteluun. Lisäksi työperäisen maahanmuuton edistäminen on KT:n mielestä välttämätöntä.

–  Kotoutumista ja työelämään sitoutumista edistää se, että työpaikoilla huolehditaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta, lausunnossa todetaan.

KT on valmis yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa toteuttamaan myös jatkossa työpaikoilla toimia, jotka edistävät yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä syrjimättömyyttä.

KT:n lausunto>

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelma>