Suomeksi
Nyhet

KT är för ökad kunskap om jämlikhet och jämställdhet

KT framför i sitt utlåtande att den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att motarbeta diskriminering i arbetslivet.

KT har gett ett utlåtande om regeringens åtgärder för att bekämpa diskriminering och främja jämlikhet och jämställdhet.

 – Jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och icke-diskriminering är viktigt för oss på KT. De olika parterna måste känna sitt ansvar och sina skyldigheter, samt hur man främjar jämställdhet och allt gott, säger KT:s förhandlingsdirektör Anne Kiiski

KT lyfter i sitt utlåtande fram att det inte finns behov för ändringar i lagstiftningen om jämställdhet. Arbetsgivarna bör inte påföras nya skyldigheter.  

– Rasism och diskriminering är olagligt enligt diskrimineringslagen och jämställdhetslagen. Lagarna innehåller redan många skyldigheter för arbetsgivare, säger Kiiski.

Ökad medvetenhet understöds

Regeringen bedömer som bäst genomförandet av handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland.  

KT understöder målen i handlingsprogrammet, i synnerhet de mål som främjar identifierandet och undanröjandet av diskriminerande strukturer. I målet ingår stöd för myndigheternas, utbildningsanordnarnas och arbetsgivarnas likabehandlingsplanering.

Lagändringar och regeringsprogrammets andra projekt som påverkar arbetslivet måste enligt KT beredas på trepartsbasis, och i beredningen bör man uppmärksamma förverkligandet av jämställdheten och likabehandlingen. KT understöder fortsatt trepartsamarbete om likalönsprogrammet.

Centralorganisationerna främjar jämställdhet

KT påminner om att arbetsmarknadens centralorganisationer ständigt arbetar för att främja jämställdhet. I det sammanhanget har man bland annat under våren 2023 utarbetat arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma anvisningar för jämställdhetsplaneringen på arbetsplatserna. För övrigt anser KT att det är nödvändigt att främja arbetskraftsinvandringen.

– Integration och engagemang i arbetet främjas av att arbetsplatserna prioriterar likabehandling, konstateras det i utlåtandet.

KT är redo att tillsammans med de övriga arbetsmarknadsorganisationerna också i framtiden vidta åtgärder som främjar likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering på arbetsplatserna.

 

KT:s utlåtande> (på finska)

Ett jämlikt Finland: Statsrådets handlingsprogram>