På svenska
Uutinen

Korona kasvatti kunta-alan sairauspoissaoloja vuonna 2022

Kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 20,7 päivää vuonna 2022. Sairauspoissaolopäiviä kertyi peräti neljää päivää enemmän kuin vuotta aiemmin. Todennäköinen syy kasvuun on koronaviruksen aiheuttamat poissaolot.

Sairastunut mittaa kuumetta. Kuva: Polina Tankilevitch / Pexels.

 Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan sairauspoissaolot lisääntyivät ammatista, sukupuolesta tai ikäryhmästä riippumatta. Keskimäärin kuntatyöntekijät olivat töistä poissa oman sairauden takia 20,7 päivää vuonna 2022, kun vuotta aiemmin sairauspoissaolopäiviä kertyi 16,7.

Työterveyslaitoksen arvion mukaan sairauspoissaolojen kasvu selittyy todennäköisimmin koronaviruksen aiheuttamilla poissaoloilla. Kunta10-tutkimuksen tilastot eivät sisällä sairauspoissaolojen syitä, mutta koronaviruksen aiheuttamien sairauspoissaolojen kasvu näkyy Kelan sairauspäivärahatilastoissa. Kelan tilastoista selviää myös, että mielenterveyden häiriöiden, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ja hengityselinten sairauksien perusteella myönnetyt sairauspäivärahat eivät ole lisääntyneet edellisvuodesta.

Kunta-alan sairauspoissaolot eivät lisääntyneet vielä ensimmäisinä koronavuosina 2020 ja 2021.

Kaikkien työntekijäryhmien sairauspoissalot lisääntyivät

Aiempien vuosien tapaan eniten sairauspoissaolopäiviä vuona 2022 oli hoitoalan ammateissa työskentelevillä. Varhaiskasvatuksen opettajat, perhepäivähoitajat, laitoshuoltajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, koulunkäyntiavustajat ja kodinhoitajat olivat keskimäärin pois töistä oman sairauden takia yli 25 päivää. 

Ikäryhmistä eniten sairastivat alle 30-vuotiaat. 

Nolla päivää sairastaneiden osuus väheni kaikissa kunta-alan ammateissa vuonna 2022. Heidän osuutensa oli 16 prosenttia vuonna 2022, kun vuotta aiemmin osuus oli 29 prosenttia. Etätyöhön siirtyminen ja kontaktien välttäminen kasvatti nolla päivää sairastaneiden määrää vuosina 2020 ja 2021. 

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksessa on seurattu työntekijöiden sairauspoissaoloja vuodesta 2000 alkaen. Tilastot perustuvat työnantajien rekisteritietoon. 

Muualla verkossa