På svenska
Uutinen

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta

Lakiesitys julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirtämisestä valtiolta kunnille hyväksyttiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisesti

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1. tammikuuta vuonna 2025. Uudistus tarkoittaa kunnille uutta valtionosuustehtävää ja tässä yhteydessä yli 4000 henkilötyövuotta siirtyy kunnille ja kuntayhtymille liikkeenluovutuksena.  

KT tukee kuntia uudistuksessa tarjoamalla edunvalvontaa, juridista tietoa ja sidosryhmäyhteistyötä.