Suomeksi
Nyhet

Riksdagen godkände lagförslag om reform av arbets- och näringstjänsterna

Lagförslaget om överföring av offentlig arbetskrafts- och företagsservice från staten till kommunerna godkändes i enlighet med arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande.

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen överförs till kommunerna i januari 2025. Reformen innebär ett nytt statsandelsåliggande för kommunerna, och i detta sammanhang överförs över 4000 årsverken till kommunerna och samkommunerna i form av överlåtelse av rörelse. 

KT stöder kommunerna i reformen genom att erbjuda intressebevakning, juridisk kunskap och samarbete med intressentgrupper. 

KT har grundat ett arbetsgivarnätverk för främjande av sysselsättningen, som det är möjligt att ansluta sig till.