Uutinen

Työn murrosta käsittelevä webinaarisarja alkaa kesäkuussa

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt seuraavat yhdessä kuntatyön murrosta. Kevään 2021 seurannassa muutosta tarkasteltiin 23 teeman kautta. Kuntatyö murroksessa -webinaarisarjassa esitellään seurannan teemoja sekä kiinnostavia esimerkkitapauksia.

Pepper-robotti voi auttaa ihmistä työelämässä. Kuva: Alex Knight / Unsplash.

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen työn murrosta koskevaan seurantaan osallistui keväällä 2021 yli tuhat kuntatyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Seuranta kattoi kaikkiaan 23 teemaa. Seurannan tavoitteena on rakentaa yhteistä kuvaa kuntatyön muutoksesta sekä tietopohjaa, jota voidaan hyödyntää kehittämisessä.

Seurannan päätulokset julkistetaan keskiviikkona 2.6. kello 9–11 kaikille avoimessa webinaarissa, joka lähetetään suorana Kunta.TV:n sivuilta.

Työn murrosta käsittelevässä webinaarisarjassa esillä kuntatyöpaikat

Päätulosten julkistamistilaisuuden lisäksi työn murroksen seurannan teemoja käsitellään kesäkuussa alkavassa Kuntatyö murroksessa -webinaarisarjassa. Webinaareissa avataan tarkemmin työn murroksen teemoja sekä esitellään niihin liittyviä kiinnostavia casejä. Kuntatyö murroksessa -sarja on osa Kuntatyö2030-kokonaisuutta.

Ensimmäinen webinaari järjestetään 7. kesäkuuta, ja kaikki webinaarit tallennetaan.

1. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö. Työntekijät muutostoimijoina, case Tampereen kaupunkiympäristön palvelualue 7.6.2021 kello 14.00–15.30 

Miten ajankohtaiset, monia kuntaorganisaatioita koskevat murrokset vaikuttavat työntekijöihin ja heidän toimijuuteensa? Millaisista näkökulmista työntekijät lähestyvät muutosta ja miksi? Millaisia toimijatyyppejä muutostilanteessa voidaan tunnistaa?

Tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistolta on tutkinut kolmivuotisessa hankkeessaan Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen työntekijöitä muutostoimijoina sekä sitä, miten heidän muutostoimijuutensa on kehittynyt ja mitkä tekijät selittävät sitä.

Webinaarissa tarkastellaan työn murroksen tuloksia kehittyvän ja innovatiivisen kuntatyön näkökulmasta sekä esitellään Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueella tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia.

Mukana keskustelemassa ovat tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistosta, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista, kehityspäällikkö Matias Ansaharju ja kaavoitusarkkitehti Hanna Ohtola Tampereen kaupungilta. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Webinaari on maksuton. Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 4.6.2021 klo 12.

2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos. Digitaalisten työtapojen kehittäminen Uudenmaan liitossa, 21.6. kello 9.00–10.30

Millaisia ovat odotettavissa olevat muutokset hallinto- ja toimistotyössä ja miten työtapoja voidaan kehittää digitaalisia välineitä hyödyntäen? Millaisia toimintamalleja tulevaisuuden asiantuntijatyössä tarvitaan?

Webinaarissa arvioidaan työn murroksen seurantatuloksia hallinto- ja toimistotyön näkökulmasta ja esitellään Uudenmaan liitossa kehitettyjä digitaalisia toimintamalleja.

Aiheesta keskustelevat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista sekä Uudenmaan liiton edustajat. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Webinaari on maksuton. Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 18.6.2021 klo 12.

 Syksyn 2021 webinaareissa käsitellään seuraavia teemoja. Niiden ajankohdista tiedotetaan tarkemmin.

 • Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
 • Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
 • Maailman paras peruskoulu
 • Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
 • Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
 • Kestävää kehitystä kuntatyöllä
 • Etätyö kunta-alalla
 • Julkisen työn merkitys ja arvo
 • Digitalisaatio kuntatyössä

Muualla verkossa

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
 • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
 • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen

Taina Tervonen

suunnittelija
Puhelin:
+358 9 771 2762
Matkapuhelin:
+358 50 521 2448
Sähköposti:
Taina.Tervonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
 • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
 • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen