På svenska
Uutinen

Kuntatyöpaikkojen korona-ajan onnistumiset ja uudistumiset esille

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt toteuttavat yhdessä Kekseliäät kehittäjät -hanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistamista koronakriisin eri vaiheissa.

Lamppu, Kuntatyö2030, kekseliäät kehittäjät

Hankkeen aikana käydään tiivistä vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa ja kartoitetaan, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu, millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen ja millaisia kehittämistarpeita kentällä on. 

Hankkeessa kerätään järjestelmällisesti kuntatyöpaikkojen kekseliäitä ratkaisuja, joita julkaistaan Tekojen torilla sekä nostetaan esille viestinnässä, webinaareissa ja podcasteissa.

Vaikuta kunta-alan kehittämiseen – osallistu kehittämistyöpajaan

Vuoden 2021 loppuun mennessä järjestetään noin 50 organisaatiokohtaista kehittämistyöpajaa. Maksuttomissa kehittämistyöpajoissa haastatellaan erilaisten organisaatioiden johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia työelämän kehittämiseen liittyen ja kartoitetaan korona-ajan oppeja, haasteita ja uusia toimintatapoja. Työpajatyöskentelyn pohjalta laaditaan yhteenveto kehittämisen tilasta, näkymistä ja tarpeista kuntakentällä.

Osallistujaorganisaatio saa työpajasta yhteenvedon ja näkyvyyttä kehittämistyölleen ja pääsee vaikuttamaan valtakunnalliseen työelämän kehittämiseen.

Ilmoittautumisaikaa kehittämistyöpajoihin on 31.3.saakka, jonka jälkeen sovitaan aika työpajalle. Ilmoittautuneille varataan oma organisaatiokohtainen kehittämistyöpaja.

•   Ilmoittautuminen kehittämistyöpajaan >

Työ2030-ohjelma

Kekseliäät kehittäjät -hanketta toteuttavat yhdessä KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt 1.11.2020-31.12.2021. Hanketta rahoittaa TYÖ2030-ohjelma, joka tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään. TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa, jonka on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan. Ohjelmaa hallinnoi Työterveyslaitos. 

Muualla verkossa

•    Tutustu TYÖ2030-ohjelman sen verkkosivuilta > 
 

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen