Suomeksi
Nyhet

Framgångar och reformer under coronatider lyfts fram på kommunarbetsplatser

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer genomför tillsammans projektet Kekseliäät kehittäjät, som har som mål att främja och stödja kommunorganisationernas framgångar och förnyandet av verksamhetsformerna i de olika skedena av coronakrisen.

Lamppu, Kuntatyö2030, kekseliäät kehittäjät

Under projektet förs en intensiv dialog med kommunorganisationerna och man kartlägger vad som sker inom arbetslivsutvecklingen, vilka konsekvenser pandemin har för organisationernas funktioner och utveckling samt vilka utvecklingsbehov det finns på fältet. 

Inom projektet samlar man systematiskt in innovativa lösningar vid kommunarbetsplatserna, och dessa publiceras på Framstegsarenan och lyfts fram i kommunikationen, webbinarier och poddsändningar.

Påverka kommunsektorns utveckling – delta i utvecklingsworkshoppar

Cirka 50 organisationsspecifika utvecklingsworkshoppar kommer att ordnas före slutet av 2021. I de avgiftsfria utvecklingsworkshopparna intervjuas ledningen, utvecklarna och representanter för personalen vid olika organisationer i anslutning till arbetslivsutvecklingen, och man kartlägger lärdomar, utmaningar och verksamhetssätt som tagits i bruk under coronatiden. Utgående från workshopsarbetet tar man fram ett sammandrag av läget, utsikterna och behoven av utveckling inom kommunsektorn.

Organisationer som deltar får sammandraget och synlighet för sitt utvecklingsarbete. De kan också påverka den riksomfattande utvecklingen av arbetslivet.
Anmälningen till utvecklingsworkshopparna är öppen fram till 31.3, varefter man kommer överens om en tid för workshopparna. När man anmält sig reserveras det en tid för en organisationsspecifik utvecklingsworkshop.

•   Anmälan till utvecklingsworkshoppen (på finska) >

Programmet Arbete2030

Projektet Kekseliäät kehittäjät genomförs i samarbete mellan KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer 1.11.2020–31.12.2021. Projektet finansieras av programmet ARBETE2030 som stöder arbetsplatser i deras utvecklingsarbete och nätverk som de skapar. Programmet ARBETE2030 är en del av statsminister Marins regeringsprogram, och planeras fortsätta över regeringsperioderna på samma sätt som tidigare nationella program för utveckling av arbetslivet. Programmet förvaltas av Arbetshälsoinstitutet. 

Mer på webben

•   Bekanta dig med programmet ARBETE2030 på webbplatsen > 

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt