Uutinen

Työllisyysrahaston maksuvalmius on turvattava

Työttömien päivärahamenot ja päivärahan saajien määrät ovat kasvamassa yli kaksinkertaisiksi budjetoituun nähden. Työllisyysrahasto vetoaa Suomen hallitukseen sen maksuvalmiuden turvaamiseksi

Dominot kaatuvat pelipöydällä. Kuva: Pixhill.

Talousarviossaan Työllisyysrahasto on varautunut maksamaan työttömyyskassoille 958 miljoonaa euroa vuonna 2020. Koronaviruksen vuoksi rahoitustarve työttömyyskassoille on nyt arvioitu uudelleen noin kahdeksi miljardiksi euroksi.

Työttömyyskassoihin kuuluu 85 prosenttia palkansaajista. Työllisyysrahasto rahoittaa myös työttömyyskassaan kuulumattomien palkansaajien työttömyysturvan osuuden ja maksaa sen Kelalle. Tämä osuus työttömyysturvan saajista ja menoista tulee myös kasvamaan.

Lisäksi Työllisyysrahaston arvio on, että sekä päivärahasaajien että päivärahojen määrät tulevat todennäköisesti kasvamaan vielä lisää. Arvio perustuu muun muassa työttömyyskassoilta saatuihin tietoihin.

Toistaiseksi Työllisyysrahaston maksuvalmius on hyvällä tasolla. Rahasto voi toteuttaa työttömyyskassojen rahoituspyynnöt normaalisti.

Hallituksen toimia tarvitaan maksuvalmiuden turvaamiseksi

Työllisyysrahasto on varautunut kaikin tarvittavin keinoin maksuvalmiutensa turvaamiseksi, mutta poikkeuksellisessa tilanteessa rahaston omat toimet eivät kuitenkaan riitä. Työllisyysrahaston maksuvalmiuden ja työttömyyspäivärahojen maksamisen turvaamiseksi tarvitaan valtion välittömiä toimia ja päätöksiä.

Ensinäkin lainanottoa varten tarvitaan valtiontakaus, jonka valmistelu on menossa valtiovarainministeriössä. Valtiontakaus tarvitaan kaikkiin Työllisyysrahaston lainajärjestelyihin.

Valtion halutaan maksavan peruspäivärahan suuruisen valtionosuuden myös lomautuspäivärahoihin. Lisäksi valtion on päätettävä, että työttömyysturvan rahoituksen turvaamiseksi Työllisyysrahastolle maksetaan suoraa tukea tarvittava määrä.