Uutinen

Laajojen tietojen ilmoittaminen tulorekisterissä nopeuttaa työttömyysetuuksien maksua

Suomen suurin työttömyyskassa YTK toivoo työnantajilta apua työttömyysetuuksien maksujen sujuvoittamiseksi. Se pyytää, että kaikki työnantajat ilmoittavat tulorekisterissä laajat tiedot ja kaikki vapaaehtoiset tiedot.

Työnantaja lähettää tietoja tietokoneelle. Kuva: Pixhill.

Ilmoittamalla tulorekisterissä sekä laajat että kaikki vapaaehtoiset tiedot työnantajat voivat vaikuttaa siihen, että työntekijöillä on mahdollisuus saada lomautustilanteessa ansiopäivärahaa ilman kohtuuttomia viiveitä.

Keskeisimpiä tietoja ansiopäivärahan maksamisessa ovat palkkatiedot. Niiden avulla selvitetään työssäoloehdon täyttyminen ja lasketaan ansiopäivärahan määrä.

Työttömyysetuuden maksajat voivat hakea palkkatietoja kansallisesta tulorekisteristä, johon työnantajat ilmoittavat palkkatietoja.

Jos työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin vain suppeat pakolliset tiedot, eivät ne riitä ansiopäivärahan laskemiseksi ja etuudenmaksaja joutuu pyytämään lisätietoja työnantajalta. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä etuuden maksajille sekä työnantajille ja lisää viiveitä ansiopäivärahan maksamisessa.

Suomen suurin työttömyyskassa YTK on jo varautunut siihen, että koronaepidemiasta johtuvat massalomautukset tulevat ruuhkauttamaan työttömyysetuuksien maksamisen. Työnantajien avulla ruuhkaa voidaan hieman helpottaa.

Muualla verkossa