På svenska
Tiedote

Kunta-alalle uudet virka- ja työehtosopimukset

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyivät torstaina ratkaisun uusista virka- ja työehtosopimuksista.

kunta-alan sopimuskirjat

Ratkaisu kattaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosille 2020–21, kunnallisen pääsopimuksen jatkon ja uudistamisen sekä joukon muita sopimusmääräyksiä.

Myös muista kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista saavutetut ratkaisut hyväksyttiin. Näiden piirissä ovat lääkärit, opettajat, tekninen henkilöstö ja tuntipalkkaiset.

Korotukset yleisen linjan mukaisia 

Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja palkankorotukset työmarkkinakierroksella syntyneen yleisen linjan mukaisia. Kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia.

Kunta-alan ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Sen suuruus on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen, yhden prosentin suuruinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. 

Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä. KVTES:ssa ja useassa muussa sopimuksessa sen suuruus on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.

Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuvat 31.8.2020. Työajan lyhentymistä on kompensoitu useilla sopimusmääräyksillä, jotka tulevat voimaan samana päivänä.

Sopimusjärjestelmä muuttuu

Kunta-alan pääsopimuksen uudistamisella sovittiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sote-sopimuksesta sekä varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten siirtymisestä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin.

Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusten sekä KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyydet arvioidaan työryhmässä.

Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä. 

KT huolissaan kuntien taloustilanteesta

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen on huolissaan kuntien taloustilanteesta, jota koronavirusepidemia ja ansiotulojen voimakas alenema on entisestään heikentänyt.

– Yleisen linjan mukainen ratkaisu oli kuitenkin työmarkkinarealiteetti, jonka kanssa voidaan elää, Lievonen toteaa.

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on huojentunut, että pitkien ja vaikeiden neuvotteluiden jälkeen kunta-alalle saatiin lopulta aikaan työrauha.

– Uskon, että nyt saavutettu ratkaisu tuo kuitenkin kriisiolosuhteissa kunta-alalle kaivattua vakautta ja ennustettavuutta, hän sanoo.

Lisätietoja:

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi- Marja Lievonen, puhelin 040 570 5593
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puhelin 040 547 7710

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT