Suomeksi
Pressmeddelande

Nya kollektivavtal för kommunsektorn

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna godkände på torsdagen en uppgörelse om nya kollektivavtal för kommunsektorn.

kunta-alan sopimuskirjat

Uppgörelsen gäller det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2020–2021, en förlängning och revidering av det kommunala huvudavtalet samt en rad andra avtalsbestämmelser.

Också uppgörelserna om de övriga kommunala kollektivavtalen godkändes. Dessa avtal gäller läkarna, lärarna, den tekniska personalen och de timavlönade.

Förhöjningar enligt den allmänna linjen 

Avtalsperioden är 1.4.2020–28.2.2022 och löneförhöjningarna motsvarar den allmänna linjen vid arbetsmarknadsförhandlingarna. Kostnadseffekten under avtalsperioden på 23 månader är 3,04 procent.
Den första allmänna förhöjningen i kommunsektorn träder i kraft 1.8.2020. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,22 procent. Den andra allmänna förhöjningen på en procent görs 1.4.2021. 

I avtalet ingår en lokal justeringspott som träder i kraft 1.4.2021. Inom AKTA och flera andra avtal är potten 0,8 procent av avtalsområdets lönesumma.

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopas 31.8.2020. Den förkortade arbetstiden har kompenserats med flera avtalsbestämmelser, som träder i kraft samma dag.

Avtalssystemet ändras

Genom det nya kommunala huvudavtalet kom parterna överens om ett avtal för social- och hälsovårdspersonalen och om en överföring av lärarna, speciallärarna och cheferna inom småbarnspedagogiken till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).
Överlappningarna i avtalet för tekniska sektorn, avtalet för timavlönade och AKTA ska bedömas av en arbetsgrupp.
I samband med avtalsuppgörelsen kom parterna också överens om samarbete för att utveckla arbetslivet. 

KT oroat över kommunernas ekonomiska situation

Ordföranden för KT:s delegation Kirsi-Marja Lievonen är oroad över kommunernas ekonomiska situation, som förvärrats ytterligare till följd av coronaepidemin och den stora nedgången i förvärvsinkomsterna.
– En uppgörelse enligt den allmänna linjen är dock en arbetsmarknadsrealitet som vi kan leva med, säger Lievonen.

KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen är lättad över att kommunsektorn efter långa och svåra förhandlingar äntligen fått arbetsfred.

– Jag tror att uppgörelsen trots allt ger kommunsektorn stabilitet och förutsägbarhet, vilket behövs under krisförhållanden, säger Jalonen.


Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710
 

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT