På svenska
Tiedote
KT:n kannanotto VM:n budjettiesitykseen:

Kuntien toimintaedellytykset on turvattava, työllisyystavoitteesta pidettävä kiinni

Kuntatalous on edelleen historiallisen heikossa kunnossa. Valtion ja kuntien taloudellinen tilanne heikkenee voimakkaasti ja velkataakka kasvaa. Lomautukset ja muut työvoimakustannusten sopeutustoimet kuntakentällä jatkuvat. Kunnat tarvitsevat lisää taloudellista tukea myös ensi vuonna.

Oranssi kierreportaikko on jyrkkä. Kuva: Unsplash.

Kunta-alan työmarkkinasopimusten mahdollistama laaja paikallinen sopimismahdollisuus pitää hyödyntää työpaikkojen turvaamisessa.

Hallituksen tulisi arvioida uudelleen sitä, onko nykyisessä taloudellisessa tilanteessa varaa antaa kunnille uusia tehtäviä ja velvoitteita, jotka lisäävät merkittävästi kuntien pysyviä menoja, kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen esittää.

Valtionosuuksia leikattiin, kun kunta-alan työaika pidentyi kiky-sopimuksessa. Uusissa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa työaika pääsääntöisesti lyheni kikyä edeltävään tilanteeseen. Valtionosuuksia on nyt lisättävä samalla perusteella, joilla valtionosuuksia leikattiin. Valtaosa kuntasektorin tehtävistä on lakisääteisiä ja niiden rahoitus on pystyttävä turvaamaan.

Vaikka ensi vuonna talouden elvytystoimet vielä jatkuvat, lisäksi tarvitaan päätöksiä konkreettisista työllisyystoimista ja uskottavaa näköalaa työllisyysasteen nostamiseksi. Hallitusohjelman työllisyystavoitteesta täytyy pitää kiinni. Työllisyysasteen nostaminen on paras lääke myös kuntatalouden ongelmiin.

Ansiosidonnainen työttömyysturva pitää uudistaa ja oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin rajoittaa. Työvoimapalvelujen tehostaminen edellyttää samanaikaisesti työnhaun velvoittavuuden lisäämistä. Valtion ja kuntien yhteisvastuuta työllisyyden hoidosta tulee selkeyttää ja eri työnhakijaryhmien palveluja kehittää.

Palkkatuen käyttöä on tehostettava ja volyymiä kasvatettava etenkin vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi.

Tuottavuuden nostamiseksi tulee tukea ja vauhdittaa kuntapalveluja tuottavien organisaatioiden omaa kehittämis- ja uudistamistyötä sekä uuden teknologian hyödyntämistä. Samalla tukea tarvitaan lähijohtamisen kehittämiseen kunta-alalla.

 

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT