På svenska
Uutinen

Hallitus linjasi yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavista toimista

Hallituspuolueet ovat linjanneet toimista, joilla edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä, työssä jaksamista ja työkykyä sekä vahvistetaan osaamista ja muutosturvaa. Toimien tavoitteena on vähentää varhaista työelämästä poistumista. 

Seniorimies pyöräilemässä maastossa muutaman muun kanssa

Vuoden 2020 budjettiriihessä päätettiin toimenpiteistä, joilla tavoitellaan 31 000–36 000 lisätyöllistä, yhteenlaskettuna hallituksen jo aikaisemmin tekemien työllisyyttä kasvattavien toimien kanssa.

Käytännössä kyse on ollut neuvotteluista niin sanotun eläkeputken poistosta. Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä eli ikääntyvien mahdollisuutta saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa eläkeikään saakka. Hallituksen päätöksellä eläkeputkea koskeva muutos tulee voimaan asteittain 2023 alkaen. Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Valtiovarainministeriö on arvioinut työllisyyskokonaisuuteen sisältyvien toimenpiteiden potentiaalisia vaikutuksia työllisyyteen ja julkiseen talouteen. Toimien yhteisvaikutuksena työllisyyden arvioidaan kasvavan noin 10 300 henkilöllä. Työllisyyden arvioidaan kasvavan noin 9 100 työllisellä vuoden 2029 loppuun mennessä ja lisäksi työllisyyttä parantava väliaikainen varantovaikutus olisi noin 1 200 työllistä. 

Ehdotusten yhteisvaikutus julkiseen talouteen olisi noin 165 miljoonaa euroa julkista taloutta vahvistava. Työnantajien kustannukset kasvavat nykyiseen verrattuna yhteensä noin 10 milj. € vuoden 2029 tasossa tarkasteltuna.

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen näkee hyvänä lisäpäiväoikeuden poistumisen ja julkisen talouden vahvistumisen. Työnantajien muutosturvan kustannukset kasvamiseen ja kuntien velvoitetyöhön paineen lisääntymiseen Jalonen suhtautuu kielteisesti. Työllisyyspalveluiden siirtäminen kuntien järjestämisvastuulle on nyt välttämätöntä. 

Hallitus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset. Seuraava osa hallituksen työllisyystoimista päätetään puoliväliriihessä.

Muualla verkossa: