På svenska
Uutinen

Työttömyysvakuutusrahasto teki erinomaisen tuloksen vuonna 2018

Suomen talouden myönteinen kehitys näkyi Työttömyysvakuutusrahaston taloudessa. Rahaston vuoden 2018 tilinpäätös oli ennakoitua parempi ja mahdollisti suhdannepuskurin kasvattamisen.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät vuoden 2019 alussa Työllisyysrahastoksi, joka jatkaa molempien rahastojen tehtäviä.

Työttömyysvakuutusrahaston ylijäämäinen tulos vuodelta 2018 parantaa uuden Työllisyysrahaston taloudellista asemaa. Se antaa myös mahdollisuuden tasaisen työttömyysvakuutusmaksukehityksen turvaamiseen. Tämä on yksi uudelle Työllisyysrahastolle määritellyistä strategisista tavoitteista.

Työllisyysrahaston hallituksen puheenjohtaja, KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää Työttömyysvakuutusrahaston vuoden 2018 tulosta historiallisen hyvänä.

–Työllisyysrahastossa on nyt lähes miljardin euron suhdannepuskuri, mikä on tärkeää tulevaisuuden kannalta, painottaa Jalonen.

Jalonen pitää tärkeänä myös sitä, että työttömyysvakuutusmaksuja on voitu alentaa samalla, kun puskuria on kerrytetty.

Taustalla hyvä työllisyyskehitys

Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys vuonna 2018 heijastui selvästi Työttömyysvakuutusrahaston talouteen.

Kun työllisten määrä lisääntyi ja työttömien työnhakijoiden määrä vastaavasti vähentyi, työttömyysvakuutusmaksujen kertymä nousi arvioitua suuremmaksi. Samalla myös ansioturvamenojen kokonaismäärä laski.

Työttömyysvakuutusrahaston tulos vuonna 2018 oli selvästi ennakoitua suurempi ja ylijäämää kertyi 872 miljoonaa euroa.

Tavoitteena ylijäämäinen tulos myös vuonna 2019

Työllisyysrahaston toiminta ja siihen liittyvä uuden organisaation rakentaminen käynnistyivät vuoden 2019 alussa. Työllisyysrahaston hallitus on vahvistanut rahastolle strategian, jota on jo ryhdytty toteuttamaan.

Epävarmuus talouskehityksen suunnasta on lisääntynyt alkuvuoden 2019 aikana. Viimeisemmät tilastot ja talousindikaattorit osoittavat, että taloudellinen toimeliaisuus olisi hidastumassa Suomen vientimarkkinoilla ja teollisuuden saamat uudet tilaukset eivät kasva entiseen tahtiin.

Työllisyysrahasto odottaa kuitenkin saavuttavansa vuonna 2019 positiivisen tuloksen. Myös nettovarallisuuden uskotaan vahvistuvan edelleen.

Muualla verkossa

Pörssitiedote 26.3.2019 Työllisyysrahaston sivuilla >