Suomeksi
Nyhet

Arbetslöshetsförsäkringsfondens resultat för 2018 var utmärkt

Den positiva utvecklingen inom den finländska ekonomin syntes i Arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi. Fondens bokslut för 2018 var bättre än väntat och möjliggjorde en ökning av konjunkturbufferten.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden sammanslogs i början av 2019 till Sysselsättningsfonden, som kommer att sköta båda fondernas uppgifter.

Arbetslöshetsförsäkringsfondens resultatöverskott år 2018 förbättrar den nya Sysselsättningsfondens ekonomiska ställning. Det ger också en möjlighet att trygga en jämn utveckling för arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Det här är ett av de strategiska målen för den nya Sysselsättningsfonden.

Styrelseordföranden för den nya Sysselsättningsfonden, KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, anser att Arbetslöshetsförsäkringsfondens resultat för 2018 är exceptionellt bra.

– Sysselsättningsfonden har nu en konjunkturbuffert på närmare en miljard euro, vilket är viktigt med tanke på framtiden, säger Jalonen.

Jalonen anser det också vara viktigt att man har kunnat sänka arbetslöshetsförsäkringsavgifterna samtidigt som bufferten har ackumulerats.

God sysselsättningsutveckling en bakgrundsfaktor

Den positiva utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen år 2018 har helt tydligt avspeglat sig på Sysselsättningsfondens ekonomi.

När antalet sysselsatta ökade och antalet arbetslösa arbetssökande i gengäld minskade, blev ökningen av de influtna arbetslöshetsförsäkringsavgifterna större än beräknat. Samtidig sjönk också de totala utkomstskyddsutgifterna.

Arbetslöshetsförsäkringsfondens resultat för 2018 var klart bättre än förväntat och det uppstod ett överskott på 872 miljoner euro.

Överskottsresultat målet även år 2019

Sysselsättningsfonden inledde sin verksamhet och uppbyggandet av den nya organisationen i början av 2019. Sysselsättningsfondens styrelse har fastställt fondens strategi och man har redan börjat omsätta den i verksamheten.

Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingens riktning har ökat under början av 2019. De senaste statistikuppgifterna och ekonomiska indikatorerna visar att den ekonomiska aktiviteten på den finländska exportmarknaden verkar avta och att de nya beställningarna inom industrin inte ökar i samma mån som tidigare.

Sysselsättningsfonden förväntar sig ändå kunna nå ett positivt resultat år 2019. Nettoförmögenheten antas också fortsätta förstärkas.

Mer på webben

Börsmeddelande 26.3.2019 på Sysselsättningsfondens webbplats (på finska) >