På svenska
Uutinen

Sairaanhoitajien määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämistä koskeva asetus muuttuu tammikuun alussa. Sairaanhoitajat eivät kuitenkaan voi määrätä asetuksessa mainittuja uusia lääkkeitä vielä tuolloin, sillä tarvittavat tiedot saadaan lääketietokantaan 1.3.2020.

Asiakkaat hakevat resptilääkkeitään apteekista. Kuva: Tbel Abuseridze /Unsplash

Sairaanhoitajat ovat voineet määrätä lääkkeitä potilaille rajatusti. Vuoden 2020 alusta alkaen rajattua lääkevalikoimaa laajennetaan. Jatkossa sairaanhoitajien käytössä on sellaisia lääkkeitä, joita käytetään yleisesti heidän vastaanotolleen ohjattavien potilasryhmien hoidossa.

Lisäksi sairaanhoitajat voivat jatkaa lääkitystä lääkärin tekemän taudinmäärityksen perusteella tai määrätä lääkkeitä toteamaansa hoidon tarpeeseen tietyissä taudeissa ja tilanteissa. Sairaanhoitajalla on rajattu oikeus määrätä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle myös silloin, kun kyseessä on ennalta ehkäisevä hoito.

Potilastietojärjestelmiä hyödynnetään oikeuksien tarkistamisessa

Sairaanhoitaja saa myös oikeuden määrätä lääkkeitä niiden kauppanimellä eli lääkkeen valmistajan tai markkinoijan lääkkeelle antamalla nimellä. Tämä yhtenäistää lääkärin ja sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen käytäntöjä sekä helpottaa apteekkien työtä.

Rajattu lääkkeenmäärääminen koskee myös sairaanhoitajana laillistettua terveydenhoitajaa ja kätilöä.

Muutokset nopeuttavat potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista. Ne antavat myös mahdollisuuksia organisoida toimintayksikön toimintaa joustavammin.

Potilastietojärjestelmät tarkistavat automaattisesti, että määrättävä lääke on Lääketietokannan mukaan sairaanhoitajan määrättävissä.

Lääkkeiden määräämiseen tarvitaan määräys vastaavalta lääkäriltä

Sairaanhoitaja saa määrätä lääkkeitä vain, jos hän on käynyt siihen vaadittavan koulutuksen ja saanut siihen kirjallisen määräyksen toimintayksikön vastaavalta lääkäriltä.

Määräyksessä ilmoitetaan ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä sekä mahdolliset lääkkeiden määräämiseen liittyvät rajoitukset. Jos määräykseen tehdään muutoksia, on niistä ilmoitettava Valviraan. Myös toimipaikkatietojen muutoksista ilmoitetaan Valviraan.

Kirjallisen määräyksen antavan lääkärin on toimitettava Valviraan

  • jäljennös rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta kirjallisesta määräyksestä
  • jäljennös määräykseen tehdyistä muutoksista sekä
  • tieto määräyksen päättymisestä (esim. palvelussuhteen päättyessä).

Asetusmuutoksen takia ei tarvitse tehdä muutosilmoitusta Valviraan, jos lääkkeenmääräämistä tai toimipaikkaa koskeviin tietoihin ei tule muutoksia. Muutosilmoitus tarvitaan, jos määrättävissä olevien lääkkeiden valikoimaa laajennetaan tai jos toimipaikkatiedot muuttuvat.

Muualla verkossa