Uutinen

KT tukee esitystä Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamisesta on lausuntokierroksella. Hallituksen esityksessä on tarkoitus muuttaa Kevan hallinnon kokoonpanoa niin, että Kevan hallituksessa  ja valtuutetuissa on myös KT Kuntatyönantajien nimeämiä edustajia. KT tukee hallituksen esitystä.

Kuva: Pixhill.

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamisesta on lausuntokierroksella.  KT Kuntatyönantajat on antanut lausuntonsa lakiin ehdotetuista muutoksista. KT tukee hallituksen esitystä. Lakiin esitetyt muutokset ovat hyvin perusteltuja ja välttämättömiä.

KT Kuntatyönantajilla ei nykytilanteessa ole edustusta Kevan hallinnossa. Hallituksen esityksessä on tarkoitus muuttaa Kevan hallinnon kokoonpanoa niin, että Kevan hallituksessa  ja valtuutetuissa on myös KT Kuntatyönantajien nimeämiä edustajia.

Esitetyn muutoksen jälkeen työmarkkinaosapuolten edustus Kevan hallinnossa vastaisi periaatetta, jota jo noudetaan työeläkevakuutusyhtiöissä ts. hallinnossa on sekä työnantajien että palkansaajien edustus.

KT:n lausunto >