Lausunto
182/10/2019
Valtionvarainministeriölle
Lausuntopyyntönne VM/1542/03.01.00/2019

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

KT Kuntatyönantajat kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia Kevasta annettuun lakiin. Esityksessä on tarkoitus muuttaa Kevan hallinnon kokoonpanoa.

KT Kuntatyönantajilla ei nykytilanteessa ole edustusta Kevan hallinnossa. Hallituksen esityksessä Kevan hallituksen ja valtuutettujen kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä on myös kuntatyönantajilla edustus.

Työmarkkinaosapuolten edustus Kevan hallinnossa vastaisi muutoksen jälkeen pariteettiperiaatetta, jota jo noudetaan työeläkevakuutusyhtiöissä.  KT Kuntatyönantajat katsoo, että esitetyt muutokset ovat hyvin perusteltuja ja välttämättömiä.

Lausuntoa kirjoitettaessa sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä kolmikantaisessa työryhmässä, jossa KT on edustettuna. Mikäli yhdistyminen toteutetaan, nyt esitettävä Kevan hallinnon kokoonpanon muutos tukee yhdistymistä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen