På svenska
Uutinen

Ikääntyneiden työllistymistä ja työssä jatkamista tuettava

Ikääntyneiden työllisyyden edistämiskeinoja valmistellut työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa. Työryhmän tehtävänä oli valmistella toimenpiteitä, joilla edistetään ikääntyneiden työssä jatkamista ja työttömien uudelleen työllistymistä.

Kuva: Pixhill.

Työryhmän toimeksiannosta päätettiin julkisen talouden suunnitelmaa koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Työryhmä tarkasteli erityisesti ikääntyneiden työmarkkinakäyttäytymistä koskevaa aineistoa. Se ei pystynyt annetussa aikataulussa esittämään yksimielisesti toimenpiteitä, jotka tuottaisivat toimeksiannossa tavoitellut 10 000 henkilötyövuotta.

Valmistelussa koottu aineisto on hyödynnettävissä, kun uusia toimenpiteitä heikkenevän huoltosuhteen korjaamiseksi valmistellaan.

KT edellyttää, että hallitustavoitteeksi asetetaan työllisyysasteen nostaminen ainakin 75 prosenttiin, jotta ikääntyvän väestön hyvinvointipalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva voidaan rahoittaa. Erityisesti 55−64-vuotiaiden työllisyys on Suomessa muihin Pohjoismaihin verraten alhaista − ikääntyneiden työllisyysasteen nostamisen pitäisi siis olla mahdollista meilläkin. 

Työryhmän aikataulu ei antanut mahdollisuutta käsitellä ja tehdä yksimielisiä ehdotuksia sosiaaliturvan ja kannustinjärjestelmän uudistamiseksi. Tähän tulee seuraavan hallituksen paneutua.

KT:n mielestä työnantajien työllistämiskynnystä tulisi tarvittaessa alentaa lainsäädännön keinoin.

Muualla verkossa

Työryhmän raportti on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla (pdf) >