På svenska
Uutinen

KT:n ajama työttömyysvakuutusmaksun alennus etenee

Työttömyysvakuusrahaston (TVR) hallitus päätti tänään esittää 30.8. kokoontuvalle TVR:n hallintoneuvostolle, että työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua alennetaan yhteensä 0,8 prosenttiyksiköllä. Palkansaajien maksu alenee 0,4 ja kaikkien työnantajien keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä.

Työttömyysvakuutusmaksut

Alennus vastaa KT Kuntatyönantajien ajamaa näkemystä. KT:lla on TVR:n  hallituksessa kaksi ja hallintoneuvostossa kolme paikkaa.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi vuodelle 2019 esitetään 1,5 prosenttia ja työnantajamaksuksi keskimäärin 1,5 prosenttia palkoista. Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,5 prosenttia (vuonna 2018 0,65 %) ja ylemmäksi maksuksi 2,05 prosenttia (vuonna 2018 2,6 %) palkoista.

Enin osa kuntatyönantajista kuuluu ylimmän maksun piiriin, minkä vuoksi niiden maksu keskimäärin alenee 0,5 prosenttiyksikköä. Euromääräisesti tämä tarkoittaa kunta-alalle noin 88 miljoonan euron alennusta 2019.

Alentaminen on mahdollista, koska Suomen talous on kasvanut vahvasti ja parantunut työllisyys on alentanut työttömyydestä aiheutuvia menoja.

Lopullisesti maksusta päättää eduskunta, jonne asia etenee TVR:n hallintoneuvoston esityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön kautta.