Suomeksi
Nyhet

Sänkningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften framskrider

Styrelsen för Arbetslöshetsförsäkringsfonden beslutade idag att vid fondens förvaltningsråds sammanträde 30.8 föreslå att arbetslöshetsförsäkringsavgiften sänks med totalt 0,8 procentenheter. Löntagarnas avgift sjunker med 0,4 och arbetsgivarnas med i snitt 0,4 procentenheter.

Työttömyysvakuutusmaksut

Sänkningen motsvarar den linje som KT Kommunarbetsgivarna drivit. KT har två platser i Arbetslöshetsförsäkringsfondens styrelse och tre platser i förvaltningsrådet.

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie för år 2019 föreslås bli 1,5 procent och arbetsgivaravgiften i snitt 1,5 procent av lönerna. Den lägre arbetsgivaravgiften föreslås bli 0,5 procent (0,65 % år 2018) och den högre avgiften 2,05 procent (2,6 % år 2018) av lönerna.

De flesta kommunala arbetsgivare omfattas av den högre avgiften och därför sjunker deras avgift med i genomsnitt 0,5 procentenheter. I pengar betyder det en sänkning på ungefär 88 miljoner euro för kommunsektorn nästa år.

Sänkningen är möjlig för att Finlands ekonomi har vuxit kraftigt och den förbättrade sysselsättningen har minskat utgifterna för arbetslösheten.

Slutligt beslut om avgiften fattas av riksdagen, till vilken ärendet förs efter att det på basis av förvaltningsrådets framställning behandlats vid social- och hälsovårdsministeriet.