Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö selkiyttää tartuntatautilain pykälää työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta

Pykälän soveltamisen tulkinnassa on ollut epäselvyyttä. KT on useaan otteeseen kiinnittänyt ministeriön huomiotan sen ongelmakohtiin ja toiminut aktiivisesti lainkohdan selkeyttämiseksi.

Rokotuspiikki on käyttövalmiina. Kuva: Pixhill.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on 12.9.2018 antanut työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojaa koskevaa tartuntatautilain 48 §:ää koskevan uuden tiedotteen. Tiedote on luettavissa STM:n nettisivuilla.

Tiedotteen mukaan STM haluaa selkiyttää lain 48 §:ää, joka koskee työntekijän ja opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi.

Pykälän soveltamisen tulkinnassa on ollut epäselvyyttä.

Lain tavoitteena on hyvä rokotuskattavuus Suomessa, jossa rokotteen ottaminen on vapaaehtoista. Tavoitteena on myös työntekijän ja opiskelijan rokotussuojaa koskevan pykälän toimeenpano hyvässä yhteisymmärryksessä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Hoitohenkilöstön rokottamisen on osoitettu vähentävän potilaiden sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Siten työntekijän rokotukset lisäävät potilasturvallisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee esityksensä syksyn aikana, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2018. Muilta osin tartuntatautilakia ei nyt muutettaisi.

KT on useaan otteeseen kiinnittänyt ministeriön huomiota 48 §:n soveltamisen ongelmakohtiin ja toiminut aktiivisesti lainkohdan selkeyttämiseksi.

Muualla verkossa

STM:n tiedote tartuntatautilain 48 §:n selkityyämisestä (12.9.2018) >

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
soster@kt.fi

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT