Uutinen

Tiedosta turvaa – kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28.4.

Tiedosta turvaa on 22. kertaa vietettävän kansainvälisen työturvallisuuspäivän teema. Sillä halutaan muistuttaa, että turvallisuustiedolla voidaan parantaa työturvallisuutta.

Turvallisuus

Suomalaisilla työpaikoilla kerätään runsaasti työturvallisuustietoa, mutta sitä ei aina hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla turvallisuuden kehittämiseksi. Järjestelmällisen tiedon käsittelyn avulla voidaan kuitenkin parantaa työturvallisuutta.

Tietoa työturvallisuudesta syntyy muun muassa

  • turvallisuusselvityksistä
  • turvallisuusilmoituksista
  • työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä.

Tietoa voidaan kerätä lisäksi esimerkiksi henkilöstölle tehtävien työhyvinvointikyselyjen avulla.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuuksiin kuuluu turvallisuusriskien selvittäminen. Tämä koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Tiedon käsittely kuuluu yhteistoimintaan

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työpaikalla työnantaja ja työntekijät toimivat keskenään yhteistyössä. Työsuojelun yhteistoiminnassa osapuolia ovat työnantajan ja henkilöstön edustajat.

Työpaikkojen kannattaa hyödyntää myös työterveyshuollon, vakuutusyhtiön ja työeläkeyhtiön asiantuntemusta.

Tavoitteena kiinnittää huomiota turvallisuuteen

Kansainvälinen työjärjestö ILO koordinoi työturvallisuuspäivän viettoa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista sekä niiden ehkäisystä.

Työturvallisuuskeskus järjestää yhdessä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa viisi maksutonta seminaaria Helsingissä, Oulussa, Naantalissa, Joensuussa ja Seinäjoella.
Tilaisuuksissa käsitellään asiantuntijoiden puheenvuorojen ja työpaikkaesimerkkien avulla, miten tietoa hyödyntämällä voidaan parantaa turvallisuutta suomalaisilla työpaikoilla.

Oulun seminaari on katsottavissa myös webinaarina.