På svenska
Tiedote

Liittokierroksella työllisyys tärkein tavoite

– Kuntatyönantajien tavoitteena on työrauhan turvaaminen kustannustasoltaan hyvin maltillisilla, työllisyyttä ja tuloksellisuutta edistävillä sopimuksilla, korostaa KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Markku Jalonen ja Lauri Lyly

– Alkavalla liittokierroksella keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa sopimuskauden pituus, liittokierroksen päänavauksen kustannustaso sekä tekstimuutokset, Jalonen sanoi KT:n työmarkkinaseminaarissa Helsingissä.

Eräissä palkansaajajärjestöjen puheenvuoroissa on vaadittu lomarahojen määräaikaisen leikkaamisen purkua. Jalonen muistutti, että leikkaus perustuu yhdessä tehtyyn kilpailukykysopimukseen. Lomarahojen leikkauksella rahoitetaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentaminen.

Talousasiantuntijoilta tukea kunta-alan maltilliselle ratkaisulle

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen viittasi myös talousasiantuntijoiden arvioon, jonka mukaan työllisyysasteen nousu muiden pohjoismaiden tasolle on paras keino pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

– Työvoiman kysynnän kasvun edellyttää, että työvoimakustannukset eivät nouse liikaa suhteessa tuottavuuden kasvuun. Palkkakehityksen maltillistumisen ja kilpailukykysopimuksen tuomaa parannusta kustannuskilpailukykyyn ei ole varaa menettää, Jalonen korosti.

– Palkankorotusten pysyminen kilpailijamaita alempina vielä useita vuosia on tarpeen työllisyysasteen nostamiseksi.

Pormestari Lauri Lyly toivoo sopimusratkaisulta tukea työllisyyteen

Työmarkkinaseminaarissa puhunut Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly piti tärkeänä, että sopimusratkaisut tukevat kuntien taloutta ja työllisyyttä sekä luotava ennustettavuutta.

– Tason pitää olla hyvin maltillinen, Lyly sanoi.

– Vaikka talouden käänne on tapahtunut, se ei vielä näy kuntien verotuloissa. Kuntien taloustilanne antaa vähän liikkumatilaa.

Lylyn mukana tulevan sopimusratkaisun on oltava oikeudenmukainen eri henkilöstöryhmien välillä. Hän myös haluaisi edistää kuntaorganisaation paikallista neuvottelu- ja sopimiskulttuuria.

Lauri Lylyn haastattelu

Missing media item.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT