Suomeksi
Pressmeddelande

Sysselsättningen det viktigaste målet vid förhandlingsrundan

– Kommunarbetsgivarnas mål är att trygga arbetsfreden genom mycket återhållsamma avtal som främjar sysselsättningen och resultaten, betonar KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Markku Jalonen ja Lauri Lyly

– Viktiga frågor vid denna förbundsrunda är bland annat avtalsperiodens längd, kostnadsnivån i det inledande skedet av förbundsrundan samt textändringarna, sade Jalonen vid KT:s arbetsmarknadsseminarium i Helsingfors.

En del löntagarorganisationer har i sina anföranden krävt att den tidsbestämda nedskärningen av semesterpenningen ska slopas. Jalonen påpekade att nedskärningen baserar sig på konkurrenskraftsavtalet, som förhandlades fram gemensamt. Genom nedskärningen av semesterpenningen finansieras sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare.

Ekonomiexperterna stöder en återhållsam avtalsuppgörelse inom kommunsektorn

KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen hänvisade också till ekonomiexperternas bedömning om att det bästa sättet att minska hållbarhetsgapet i den kommunala ekonomin är att få upp sysselsättningsgraden till samma nivå som i de övriga nordiska länderna.

– En ökad efterfrågan på arbetskraft förutsätter att arbetskraftskostnaderna inte ökar alltför mycket i förhållande till produktivitetstillväxten. Vi har inte råd att gå miste om den förbättrade konkurrenskraft i kostnadsnivån som den återhållsamma löneutvecklingen och konkurrenskraftsavtalet fört med sig, betonade Jalonen.

– Lönehöjningarna bör fortfarande under flera år vara lägre än i de konkurrerande länderna för att sysslesättningsgraden ska bli högre.

Borgmästare Lauri Lyly hoppas att avtalsuppgörelsen ska stödja sysselsättningen

Tammerfors borgmästare Lauri Lyly, som talade vid arbetsmarknadsseminariet, ansåg det viktigt att avtalsuppgörelserna stödjer kommunernas ekonomi och sysselsättning och skapar en förutsägbarhet.

– Nivån måste vara mycket återhållsam, sade Lyly. – Även om det skett ett uppsving i ekonomin syns det ännu inte i kommunernas skatteinkomster.

– Kommunernas ekonomiska situation ger en aning svängrum.

Enligt Lyly måste den kommande avtalsuppgörelsen vara rättvis gentemot alla personalgrupper. Lyly skulle också vilja främja kommunorganisationernas lokala förhandlings- och avtalskultur.

Lauri Lylys intervju på finska

Missing media item.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT