På svenska
Uutinen

Vuosi 2016 oli merkittävä vuosi KT:lle

Toimintavuosi 2016 oli KT:lle merkittävä. Työmarkkinajärjestöjen yli vuoden kestäneet neuvottelut kilpailukykysopimuksesta johtivat tulokseen. Toisaalta KT oli keskeisesti mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.

vuoristorata

Viime vuoden työmarkkinatapahtumista kerrotaan tiivistetysti KT:n vuosikertomuksessa 2016.

– Kilpailukykysopimus on täysin poikkeuksellinen ratkaisu Suomen työmarkkinahistoriassa. Sopimus yhdistää yksikkötyökustannusten alentamisen ja keskitetyn palkkaratkaisun, toteaa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen vuosikertomuksessa.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset kunta alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.2. 2017–31.1.2018. Kilpailukykysopimus sisältää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. KT:lle oli tärkeää varmistaa neuvotteluissa, että kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan yhdenmukaisin perustein.

– Tämä on tärkeää eri työmarkkinasektoreiden kilpailuneutraliteetin kannalta. Poikkeuksellista on se, että työnantajamaksujen alentaminen rahoitetaan julkisen sektorin säästöillä.

Toimintavuonna jatkui sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu, jossa KT oli keskeisesti mukana vaikuttamassa siirtyvää henkilöstöä koskevaan säätelyyn. Yli 210 000 henkilöä siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä maakuntien ja niiden yritysten palvelukseen.

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa myös KT:n asemaan ja työmarkkinajärjestelmään.

– Laki kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä merkitsee toteutuessaan sitä, että KT:sta tulee kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös maakuntien ja niiden määräysvallassa olevien yritysten valtakunnallinen työnantajaorganisaatio.

KT:n vuosikertomus 2016