Vuosikertomus 2016

Toimintavuonna työmarkkinajärjestöjen yli vuoden kestäneet neuvottelut kilpailukykysopimuksesta johtivat tulokseen. Kilpailukykysopimuksen mukaiset kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017 - 31.1.2018.

Kilpailukykysopimus yhdistää yksikkötyökustannusten alentamisen ja keskitetyn palkkaratkaisun. Työ- ja virkaehtosopimuksia jatkettiin vuodella eteenpäin ilman sopimuskorotuksia. Työaikaa pidennetään ansiotasoa muuttamatta ja julkisen sektorin henkilöstön lomarahoja leikataan vuosina 2017 - 2019. KT varmisti neuvotteluissa, että kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan yhdenmukaisin perustein.

Sote ja maakuntauudistus vaikuttaa KT:n asemaan, kunnalliseen henkilöstöön ja työmarkkinajärjestelmään. Toimintavuonna KT vaikutti keskeisesti siirtyvän henkilöstön sääntelyyn ja uuden KT:n asemaan lukuisissa lainsäädäntötyöryhmissä.

KT:n vuosikertomus 2016 on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisu on ilmainen