Suomeksi
Nyhet

År 2016 betydelsefull för KT

Verksamhetsåret 2016 var ett betydelsefullt år för KT. Arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingar om konkurrenskraftsavtalet gav resultat efter över ett års förhandlingar. KT hade också en central roll i beredningen av vård- och landskapsreformen.

vuoristorata

Fjolårets händelser på arbetsmarknaden presenteras koncist i KT:s årsberättelse 2016.

– Konkurrenskraftsavtalet var en exceptionell lösning i Finlands arbetsmarknadshistoria. Avtalet kombinerar sänkta enhetsarbetskostnader med en central löneuppgörelse, säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen i årsberättelsen.

De kommunala kollektivavtalen som följer konkurrenskraftsavtalet är i kraft 1.2.2017–31.1.2018. Konkurrenskraftsavtalet innehåller betydande strukturella förändringar. För KT var det vid förhandlingarna viktigt att trygga att alla arbetsgivares socialskyddsavgifter sänks på enhetliga grunder.

– Det är viktigt med tanke på kostnadsneutraliteten mellan olika arbetsmarknadssektorer. Exceptionellt är att sänkningen av arbetsgivaravgifterna finansieras med sparåtgärder inom offentliga sektorn.

Under verksamhetsåret fortsatte beredningen av vård- och landskapsreformen, där KT aktivt påverkade bestämmelserna om personalöverföringar. Över 210 000 anställda överförs från kommunerna och samkommunerna till landskapen och deras företag.

Vård- och landskapsreformen påverkar också KT:s ställning och arbetsmarknadssystemet.

– Om lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap går igenom blir KT nationell arbetsgivarorganisation för inte bara kommunerna och samkommunerna utan också för landskapen och de företag där landskapen har bestämmande inflytande.

KT:s årsberättelse 2016 har publicerats endast i elektronisk form.

KT:s årdberättelse 2016