Uutinen

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksissa suuria eroja

Sosiaali- ja terveystoiminnan keskimääräiset nettokustannukset Manner-Suomen 301 kunnassa olivat 3 262 euroa asukasta kohden vuonna 2015.

Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston mukaan terveydenhuollon osuus kustannuksista oli 57 prosenttia. Kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat 17,9 miljardia.

Kuntien ja alueiden kesken on kuitenkin suuria eroja.

Ikäihmisten suhteellinen osuus väestöstä on eräissä kunnissa jopa nelinkertainen toiseen ääripäähän verrattuna. Esimerkiksi Itä-Savon sairaanhoitopiirissä 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 40 prosenttia suurempi kuin koko maan keskimääräinen osuus.

Ikärakenteen lisäksi muun muassa etäisyydet, työllisyys ja kunnan tarjoamien palvelujen osuus vaikuttavat asukaskohtaisiin nettokustannuksiin. Esimerkiksi Kangasala Pirkanmaalla käytti perusterveydenhuoltoon 273 euroa asukasta kohti, mutta Utsjoella vastaava summa oli 2 370 euroa.

Tiedot on kerätty kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntataloustilaston tiedote eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia aiempien tilastojen kanssa, koska kuntien taloustilastojen tietosisältö ja tiedonkeruu ovat uudistuneet.

Muualla verkossa