På svenska
Uutinen

Päivystysuudistus turvaa kiireellisen hoidon sote-uudistuksen edetessä

Reformiministeriryhmä linjasi torstaina 4.2. hallitusohjelman ja hallituksen marraskuussa tekemien linjausten mukaisesti, että sairaalaverkkoa ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan.

Päivystysuudistus turvaa kiireellisen hoidon kaikissa maakunnissa sote-uudistuksen edetessä. Uudistukseen liittyy myös sosiaalipäivystyksen rakenteellinen uudistaminen, josta tiedotetaan maaliskuussa 2016.

Vaativin erikoisalapäivystys keskitettäisiin 12 sairaalaan. Lähipalvelut turvattaisiin ja niitä tarjottaisiin jatkossa monin eri tavoin. Myös kiireellistä hoitoa saisi lähipalveluna esimerkiksi omasta terveyskeskuksesta.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa

  • palvelujen yhdenvertainen saatavuus
  • riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä
  • asiakas- ja potilasturvallisuus.

Lisäksi tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua ja taata nykyistä helpompi pääsy kiireelliseen hoitoon.

Kiireellistä vastaanottotoimintaa järjestettäisiin arki-iltaisin ja viikonloppuisin päiväsaikaan terveyskeskusten toimipisteissä.

Vaativan päivystyksen keskittäminen lisäisi potilasturvallisuutta

Kattava ympärivuorokautinen erikoisalapäivystys keskitettäisiin 12 sairaalaan, joista viisi on kaikkein vaativinta hoitoa tarjoavia yliopistollisia sairaaloita. Näissä sairaaloissa olisi saatavilla vähintään kymmenen erikoisalan lääkäreitä ja sosiaalipäivystyksen ammattilaisia. Näin vaativat tilanteet pystyttäisiin aina hoitamaan laadukkaasti ja turvallisesti.

Ratkaisu lisäisi myös tasavertaisuutta: ihmiset saisivat vaativia erityispalveluja yhdenvertaisesti eri puolilla maata.

Muut nykyiset keskussairaalat jatkaisivat ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon yhteispäivystystä. Niissä säilyisi myös tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen osaaminen.

Lisäksi kaikkein pienimmissä sairaaloissa sekä joissain terveyskeskuksissa tarjottaisiin ympärivuorokautista kiireellistä hoitoa, jos välimatka isomman sairaalan päivystykseen olisi muuten liian pitkä.

Kuulemistilaisuudet ja lausuntopyynnöt kevään aikana

Erikoissairaanhoitoa uudistetaan osana sote-uudistusta. Erikoissairaanhoidon uudistuksesta järjestetään kevään aikana viisi alueellista kuulemistilaisuutta, minkä jälkeen lakiehdotuksesta pyydetään lausunnot.

Muualla verkossa