Kunta työnantajana

Lokakuussa 2019 kunta-alalla työskenteli 422 000 henkilöä. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 28 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Palkansaajat eri työmarkkinasektoreilla

10 suurinta kuntatyönantajaa henkilöstömäärän mukaan

Kunnista ja kuntayhtymistä on tullut 2000-luvulla henkilöstömäärältään yhä suurempia työnantajia. Kunnissa on työntekijöitä yleisemmin 100–499. Kuntayhtymät ovat henkilömäärältään pienempiä työnantajia. Niistä hieman yli kolmasosalla on alle sata työntekijää.

Kunnallisista työnantajista suurin on Helsingin kaupunki, kuntayhtymistä puolestaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Suurimmat kuntatyönantajat henkilöstömäärän mukaan 2019

Työnantaja

 

lkm

 

Helsinki

33 566

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

24 239

Espoo

13 185

Tampere

13 049

Turku

10 748

Oulu

10 719

Vantaa

9 963

Jyväskylä

7 864

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky

7 762

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

7 274

 

Irtisanomiset tuotannollisista ja taloudellisista syistä kunta-alalla

Kunta-ala pitää on hyvin kiinni vakinaisesta henkilöstöstään. Irtisanomisia on kunta-alalla hyvin vähän. Eniten irtisanomisia oli 1990-luvun alun taloudellisen laman aikana. Tämän jälkeen irtisanomisten määrä on vaihdellut muutamasta kymmenestä muutamaan sataan henkilöön vuosittain.

* arvio

Lomautukset kunta-alalla

Lomautuksia on kuntasektorilla vähän. Valtaosa kuntien ja kuntayhtymien säästöistä toteutetaan muilla keinoilla kuin lomauttamalla tai irtisanomalla henkilöstöä. Kunnat ja kuntayhtymät joutuvat turvautumaan lomautuksiin lähes poikkeuksetta vain silloin, kun työnantaja ja työtekijät eivät ole onnistuneet paikallisesti sopimaan  muista talouden sopeuttamiskeinoista. Poikkeuksena tästä olivat 1990-luvun alun lomautukset taloudellisen laman aikana.

*arvio

Eläköityminen

Yli puolet kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle 20 vuoden sisällä. Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan vuosina 2020–2039 noin 60 prosenttia työntekijöistä jää eläkkeelle. Vuosina 2020–2024 eläkkeelle jää hieman alle viidesosa henkilöstöstä. Luvut sisältävät vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Prosenttiluvut kuvaavat nykyisten työntekijöiden arvioitua eläkkeelle siirtymistä.

Maakunnittain tarkasteltuna eläkkeelle siirtymisessä on eroja. Pienintä eläköityminen on Uudellamaalla. Erot johtuvat henkilöstön ikärakenteesta.

Ennusteen mukaan vuosina 2020-2024 kunta-alan henkilöstöstä 14-19 prosenttia jää eläkkeelle. Pienintä eläköityminen on Uudellamaalla (14 %) ja suurinta Lapissa (19 %).
Kartassa eri suuruista eläköitymistä on kuvattu eri väreillä. Sininen väri osoittaa pienintä 14-16 prosentin eläköitymistä. Harmaa väri tarkoittaa 16-18 prosentin eläköitymistä. Oranssi tarkoittaa suurinta 18-20 prosentin eläköitymistä.
Ennusteen mukaan henkilöstön eläköityminen vaihtelee 55 prosentista 63 prosenttiin vuosina 2020-2039. Pienintä eläköityminen on Uudellamaalla (55 %) ja suurinta Satakunnassa ja Lapissa (63 %).
Kartassa eri suuruista eläköitymistä on kuvattu eri väreillä. Sininen väri osoittaa pienintä, 55-57 prosentin suuruista eläköitymistä ja oranssi väri suurinta eli 62-63 prosentin eläköitymistä. Harmaa väri tarkoittaa 57-62 prosentin suuruista eläköitymistä.