Kunta työnantajana

Lokakuussa 2018 kunta-alalla työskenteli 421 000 henkilöä. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 30 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Palkansaajat eri työmarkkinasektoreilla

10 suurinta kuntatyönantajaa henkilöstömäärän mukaan

Kunnista ja kuntayhtymistä on tullut 2000-luvulla henkilöstömäärältään yhä suurempia työnantajia. Kunnissa on työntekijöitä yleisemmin 100–499. Kuntayhtymät ovat henkilömäärältään pienempiä työnantajia. Niistä kolmasosalla on alla sata työntekijää.

Kunnallisista työnantajista suurin on Helsingin kaupunki, kuntayhtymistä puolestaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Suurimmat kuntatyönantajat henkilöstömäärän mukaan 2018

Työnantaja

 

lkm

 

Helsinki

33 747

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

23 070

Tampere

13 567

Espoo

12 908

Turku

10 743

Oulu

10 499

Vantaa

9 673

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky

7 695

Jyväskylä

7 450

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

7 411

 

Irtisanomiset tuotannollisista ja taloudellisista syistä kunta-alalla

Kunta-ala pitää on hyvin kiinni vakinaisesta henkilöstöstään. Irtisanomisia on kunta-alalla hyvin vähän. Eniten irtisanomisia oli 1990-luvun alun taloudellisen laman aikana. Tämän jälkeen irtisanomisten määrä on vaihdellut muutamasta kymmenestä muutamaan sataan henkilöön vuosittain.

* arvio

Lomautukset kunta-alalla

Lomautuksia on kuntasektorilla vähän. Valtaosa kuntien ja kuntayhtymien säästöistä toteutetaan muilla keinoilla kuin lomauttamalla tai irtisanomalla henkilöstöä. Kunnat ja kuntayhtymät joutuvat turvautumaan lomautuksiin lähes poikkeuksetta vain silloin, kun työnantaja ja työtekijät eivät ole onnistuneet paikallisesti sopimaan  muista talouden sopeuttamiskeinoista. Poikkeuksena tästä olivat 1990-luvun alun lomautukset taloudellisen laman aikana.

*arvio

Eläköityminen

Yli puolet kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle 20 vuoden sisällä. Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan vuosina 2017–2036 noin 60 % työntekijöistä jää eläkkeelle. Vuosien 2017–2021 välillä jää eläkkeelle alle viidesosa. Luvut sisältävät vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Prosenttiluvut kuvaavat nykyisten työntekijöiden arvioitua eläkkeelle siirtymistä.

Maakunnittain tarkasteltuna eläkkeelle siirtymisessä on eroja. Pienintä se on Uudellamaalla. Erot johtuvat henkilöstön ikärakenteesta.

Eläköityminen 2017-2021
Eläköityminen 2017-2021 selite
Eläköityminen 2017–2036
Eläköityminen 2017-2036 selite