Koulutus
-
Utbildning, webinar

AKTA lönebestämmelser (och lokala förhandlingar), ersättningar för resekostnader

Webbinariet ordnas torsdagen den 24.8.2023 kl. 13–16.
Kursen är avsedd för kommuner och samkommuner.

Utbildningens målgrupp och mål

Utbildningen är riktad till chefer och andra som är ansvariga för anställningsfrågor och tillämpning av kollektivavtal.

Målet med utbildningen är att bli bekant med det centrala innehållet i löne- och resekostnadsbestämmelserna i AKTA.

Utbildningens teman

AKTA lönebestämmelser:

  • Lönebegrepp
  • Lönesystemet
  • Övriga tillägg och arvoden 
  • Lönebetalningen
  • Simuleringsbestämmelser (bilaga 19)
  • Att förhandla lokalt, lokala avtal 

AKTA resekostnader:

  • Tjänsteresa och tjänsteförrättningsresa
  • Ersättningar för arbetsresor och olika färdkostnader
  • Dagtraktamente
  • Övriga ersättningar

Föreläsarna är förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas och ledande arbetsmarknadsombudsman Suvi Kämäri.

Tilläggsinformation och anmälning

Utbildningen är gratis för våra medlemmar. Du bör anmäla dig för att delta i utbildningen och behöver Linja-koder för det. Om du inte ännu har koderna, kan du be om dem per e-post via toimisto@kt.fi.

Här kan du registrera dig i KTs evenemangsportal >

Anmäl dig till utbildningen före 22.8. kl.16. Efter det tar vi inte mera emot nya anmälningar.

Webinarlänken skickar vi dig dagen innan utbildningen. Materialet hittar du på KT Linjas sida senast den 23.8. på eftermiddagen.Tillfället spelas in och den hittar du på KT Linja senast en vecka efter utbildningen. Materialet finns tillgängligt i KT Linja fram till 30.9.2023.