Suomeksi
Nyhet

KT fick representanter i Kevas styrelse

Ordföranden för KT:s delegation Kirsi-Marja Lievonen och arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen har valts till ledamöter i Kevas styrelse. KT får nu för första gången representation i Kevas styrelse.

Valtuuskunnan puheenkohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja  KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Kirsi-Marja Lievonens och Markku Jalonens personliga suppleanter är Petra Määttänen, som hör till delegationen, och Mika Juutinen, forskningschef vid KT.

KT får nu för första gången representation i Kevas styrelse. Ledamöternas mandattid är två år.

Som ordförande fortsätter Minna Arve, stadsdirektör i Åbo, och vice ordförande är stadsrådet Kari Nenonen.

Kevalagen ändrade förvaltningen

Lagen om Keva reviderades i början av augusti och ändrade pensionsanstaltens förvaltning. Kevas delegation blev fullmäktigeledamöter i Keva. Finansministeriet har förordnat fullmäktigeledamöterna på framställning av Finlands Kommunförbund rf, de kommunala huvudavtalsorganisationerna och KT.

Som fullmäktigeordförande fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Harri Jokiranta från Seinäjoki stad och som vice ordförande FöM Maarit Ojavuo.

Av Kevas nya fullmäktigeledamöter representeras KT av Jorma Haapanen, Kyrkslätt (suppleant Eino Leisimo, Jyväskylä), Juha Majalahti, Eura (suppleant Olli Riikonen, Tohmajärvi), Taina Niiranen, Parkano (suppleant Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Tavastehus) och Sinikka Valtonen, Åbo (suppleant Pekka Heikkinen, Tusby). De är ledamöter i KT:s delegation.

Två kvotplatser för KT

Kevas styrelse valdes på förslag av det valutskott som fullmäktigeledamöterna utsett. Styrelsen har 11 ledamöter och sammansättningen ska uppfylla de behörighets- och kompetenskrav som ställs i Keva-lagen.

Enligt lagen ska två styrelseledamöter väljas bland de personer som KT Kommunarbetsgivarna föreslår. Tre av de övriga ledamöterna väljs bland de personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf).

Kevas styrelse för åren 2021–2022 i sin helhet:

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Minna Arve

Saija Äikäs

Saku Linnamurto

Pia Pakarinen

Kari Nenonen

Tarja Filatov

Diana Bergroth-Lampinen

Ilkka Nokelainen

Markus Lohi

Heini Jalkanen

Heli Järvinen

Tuomas Viskari

Olli Luukkainen, FOSU

Kati Myllymäki

Päivi Niemi-Laine, JAU

Kristian Karrasch

Else-Mai Kirvesniemi, Sote

Anne Sainila-Vaarno

Kirsi-Maria Lievonen, KT

Petra Määttänen

Markku Jalonen, KT

Mika Juutinen

I Kevas styrelsesammanträden deltar också fullmäktigeordförande Harri Jokiranta och vice ordförande Maarit Ojavuo.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT