Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorns avtalsförhandlingar fortsätter

Förhandlingarna om de nya kommunala kollektivavtalen har pågått för fullt hela veckan. Huvudförhandlingsgruppen sammanträder följande gång fredagen den 27 mars.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmän jäseet kokoontuvat Kuntatalolla.

Avtalsförhandlingarna avbröts den 19 mars, men den 23 mars återvände parterna till förhandlingsbordet och förhandlingarna fortsatte den 24 mars. Ett förhandlingsresultat skulle skapa stabilitet i kommunsektorn och trygga arbetsfreden, som nu under coronaepidemin är viktigare än någonsin.
Vid förhandlingarna har parterna skapat en gemensam lägesbild och diskuterat den kommande avtalsramen och huvudavtalet. Också frågor som gäller utveckling av arbetslivet har diskuterats.
 
Huvudförhandlingsgruppen sammanträder nästa gång fredagen den 27 mars på eftermiddagen.
 
De nuvarande kommunala kollektivavtalen gäller till slutet av mars.
 
Avtalsförhandlingarna förs mellan KT, som representerar de kommunala arbetsgivarna på fastlandet, och huvudavtalsorganisationerna som representerar de kommunalt anställda. Huvudavtalsorganisationerna är Offentliga sektorns union JAU, Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.