Suomeksi
Nyhet

Arbetskraftsinvandring och integration går hand i hand

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas turné Ääni työlle (ge röst åt arbetet) började i Helsingfors med en diskussion om invandring. KT anser det viktigt att utbildningen och integrationen av invandrarna effektiveras.

KT:n Markku Jalonen ja EK:n Jyri Häkämies keskustelevat työmarkkinakeskusjärjestöjen Ääni työlle -tilaisuudessa. Kuva: Jussi Nukari / STT Lehtikuva

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma turné som tar upp teman inför riksdagsvalet inleddes den 22 januari i Helsingfors.

Starten gick i Sanomahuset under temat invandring.

I diskussionen deltog företrädare för alla centralorganisationer, dvs. vd Jyri Häkämies från EK, ordförande Jarkko Eloranta från FFC, chefen för arbetslivsfrågor Lotta Savinko från Akava och ordförande Antti Palola från STTK. Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen företrädde KT.

Utbildning och integration är viktigt

Diskussionen leddes av redaktör Timo Haapala som bland annat frågade vad deltagarna ville framföra till följande regering angående invandringen.

Markku Jalonen från KT stödde en ökning av arbetskraftsinvandringen samtidigt som han underströk vikten av större satsningar på utbildning och integration för invandrarna. KT har lyft fram detta också i sina mål för regeringsprogrammet.

I diskussionen tog man också upp orsakerna till att Finland behöver arbetskraftsinvandring, dvs. förändringarna i befolkningsstrukturen och arbetslivet.

Turnén drar vidare

Ääni työlle -evenemang ordnas på sammanlagt 11 orter runt om i landet. Träffen i Jyväskylä hölls den 24 januari under temat kompetens och utbildning.

Följande orter står i tur: Kuopio, Lahtis, Björneborg, Vasa, Rovaniemi, Uleåborg, Villmanstrand, Åbo och Tammerfors. Syftet är att väcka en bred diskussion om teman som berör arbetslivet.


Kuva: Jussi Nukari / STT Lehtikuva