Suomeksi
Pressmeddelande
Centralorganisationerna

Vuxenutbildningsstödet förnyas i syfte att stöda samordning av arbete och studier

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår tillsammans att vuxenutbildningsstödet ska förnyas. Organisationerna har uppnått ett förhandlingsresultat om ärendet.

Aikuisopiskelijat kuuntelevat luennoitsijaa

Målet med reformen är att förbättra möjligheterna till kontinuerligt lärande och samordningen av arbete och studier. Ansökningen om vuxenutbildningsstöd förtydligas, stödet blir mera  förutsägbart och reformen minskar dessutom på administreringen.

Organisationerna föreslår att lagberedningen inleds och att beräkningsmodellen för vuxenutbildningsstöd förnyas. Inkomstregistret kommer i fortsättningen att utnyttjas vid beräkningen av vuxenutbildningsstödet. Bestämmelserna om hur stödmånader går åt och kraven som gäller framskridandet med studierna ses också över. Reformen genomförs kostnadsneutralt.

Vuxenutbildningsstödet överförs från och med ingången av 2019 från Utbildningsfonden till den nya Sysselsättningsfonden. Stödet är avsett att underlätta arbetstagares utkomst under studietiden.

Ytterligare information:

Riikka Heikinheimo, direktör, Finlands näringsliv EK, tfn 046 9229 692
Mikko Heinikoski, chef för utbildnings- och sysselsättningsärenden FFC, tfn 040 564 7001
Ida Mielityinen, ledande sakkunnig, Akava, tfn 050 594 0731
Riina Nousiainen, sakkunnig, utbildning och kompetens, STTK, tfn. 050 310 6056
Sirpa Sivonen, utvecklingschef, Kommunarbetsgivarna,  tfn 050 571 8001
Oili Marttila, förhandlingschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 050 5941 710
Risto Lerssi, konsultativ tjänsteman, Statens arbetsmarknadsverk, tfn 02955 30022

Sirpa Sivonen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2365
Mobiltelefon:
+358 50 571 8001
E-post:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT