Suomeksi
Nyhet

Vuokko Piekkala till riksförlikningsman

Juris kandidat Vuokko Piekkala inleder sitt arbete som riksförlikningsman den 6 augusti 2018. Statsrådet utnämnde Vuokko Piekkala för fyra år, till 5.8.2022.

Uusi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala

Vuokko Piekkala har arbetat som arbetsmarknadsdirektör vid Kyrkostyrelsen (Kyrkans arbetsmarknadsverk) och som ecklesiastikråd sedan år 2013.

Piekkala övergick till Kyrkans arbetsmarknadsverk från KT Kommunarbetsgivarna, där hon en längre tid var förhandlingschef med ansvar för anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet och före det jurist. Hon har också arbetat vid Utbildningsstyrelsen.

Piekkala är född 1963, hon är förvaltningsnotarie och juris kandidat.

Tjänsten som riksförlikningsman söktes av ytterligare tre personer utöver Piekkala. Platsen blev ledig när den nuvarande riksförlikningsmannen Minna Helle i april meddelade att hon lämnar posten för att bli arbetsmarknadsdirektör för Teknologiindustrin.