Suomeksi
Pressmeddelande
KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas ställningstagande till det kommande regeringsprogrammet:

Målet är en stabil och förutsägbar kommun- och landskapsekonomi

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har som mål att trygga en stabil och förutsägbar ekonomisk utveckling för kommunerna och de eventuella landskapen under den kommande regeringsperioden.

Vuoristorata vaunu nousuissa ja laskuissa

Det ger möjlighet till en målmedveten utveckling av tjänsterna över regeringsperioderna. Kommunerna och landskapen bör ha en tillräcklig basfinansiering för att tjänsterna inte ska behöva finansieras med separat projektfinansiering.

Om lokalförvaltningen ges nya uppgifter, bör de finansieras av staten till 100 procent. Kommunerna och landskapen bör få full kostnadsersättning för de förändringar som landskaps- och vårdreformen föranleder.

De temporära statsandelsnedskärningar som baserat sig på konkurrenskraftsavtalet bör återtas till fullt belopp när nedskärningsgrunderna upphör.

KT och huvudavtalsorganisationerna bär ansvar för att offentligt finansierade tjänster produceras på ett resultatrikt sätt. De offentligt finansierade tjänsternas betydelse för medborgarnas välfärd och konkurrenskraften bör synas i regeringsprogrammet. 

Närmare upplysningar:

KT Kommunarbetsgivarna
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
ordf. Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872

Offentliga sektorns union JAU rf
ordf. Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772
ordf. Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf
ordf. Silja Paavola, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super, tfn 050 527 5085
ordf. Millariikka Rytkönen, Tehy, tfn 040 82 100 28

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT