Nyhet

KT:s breda urval kurser stöder arbetsgivarkompetensen

Delta i höstens utbildningar! För första gången publiceras både höstens och vårens utbud på en gång. Till höstens utbildningar kan du anmäla dig genast, anmälningen till vårens kurser öppnas i augusti.

Neuvottelupöydän ääreessä tehdään laskelmia. Kuva: Eeva Anundi

KT erbjuder sina medlemmar ett brett urval kurser och evenemang som stöd för arbetsgivarkompetensen. Som utbildare fungerar oftast någon av KT:s sakkunniga. Kursutbudet består av 77 utbildningar, av vilka de flesta är webbinarier.

Kurserna har varierande teman. Du kan sätta dig in i tillämpningen av kollektivavtalen, frågor som gäller anställningsförhållanden eller arbetslivslagstiftningen. KT stöder också ledarskapet och chefsarbetet, samt utvecklar arbetslivet genom sina utbildningar.

Kurserna är avsedda för arbetsgivarnas representanter i kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och företag. Kurserna är särskilt nyttiga för sakkunniga inom personal- och löneadministrationen, chefer och ledningen, men betjänar också andra sektorer.

Anmäl dig med din Linja-kod till utbildningen

Anmälningar till höstens kurser sker på KT:s webbplats med personliga Linja-koder. Anmälningslänken finns på kursens webbsida.

I webbtjänsten Linja kan du också se kursens presentationsmaterial och eventuella inspelningar.

Webbinarierna är avgiftsfria. För kurser som ordnas på plats debiteras en deltagaravgift som täcker kostnaderna för ordnandet.

Bekanta dig med KT:s hela utbildningsplan (på finska).

På sidan Kurser och evenemang (på finska) kan du läsa om alla utbildningar till vilka du kan anmäla dig genast. Du kan också läsa mer om kursernas innehåll.

Har du praktiska frågor om kurserna? Läs mer på vår webbplats (på finska).

Kom med och lär dig något nytt eller fördjupa dina kunskaper på KT:s kurser!