Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunsektorns förhandlingar avbröts

Avtalsförhandlingarna för kommunsektorn har avbrutits på grund av meningsskiljaktigheter om kompensationen av nedskärningen i semesterpenningen.

Kunta-alan neuvottelut keskeytyivät

Löntagarorganisationerna meddelade vid förhandlingarna på söndagen att de i år och nästa år kräver 150 miljoner i ersättning för nedskärningarna. Sammanlagt uppgår summan till 300 miljoner euro och den utgör cirka 2 procent av lönesumman inom kommunsektorn. KT anser att det är omöjligt att gå med på kravet. Nedskärningen i semesterpenningen har på initiativ av löntagarorganisationerna avtalats i konkurrenskraftsavtalet, och dessutom är de summor som krävs också annars orimligt höga.

Avtalsförhandlingarna har i övrigt gått framåt under veckoslutet. De avtalsspecifika förhandlingsgrupperna fortsätter sitt arbete.

Närmare upplysningar:
Markku Jalonen
, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710