Suomeksi
Nyhet

Huvudförhandlingsgruppen behandlade underteckningsprotokollet och avtalsramen

Kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp förde på onsdag kväll förhandlingar om underteckningsprotokollet och ramen för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Vid förhandlingarna behandlades också löner och andra målsättningar.

Pääneuvotteluryhmän kokous, kuva Eeva Anundi

Utöver huvudförhandlingsgruppens förhandlingar förs det också förhandlingar inom andra kommunala avtalsområden och arbetsgrupper.

Huvudförhandlingsgruppen sammanträder följande gång måndagen den 29 januari.