Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorns förhandlingar inleddes

Förhandlingarna om nya kommunala kollektivavtal inleddes tisdagen den 28 november när KT Kommunarbetsgivarnas och löntagarorganisationernas huvudförhandlingsgrupp samlades på Kommunernas hus i Helsingfors.

Vid mötet kom man överens om tidsplanen för förhandlingarna och om de arbetsgrupper som ska tillsättas. Man diskuterade också avtalsramen och målen för förhandlingarna.

De nuvarande kommunala kollektivavtalen gäller till slutet av januari 2018. Avtalen omfattar 421 000 arbetstagare och tjänsteinnehavare i kommunerna och samkommunerna. Kommunsektorns lönesumma med lönebikostnader uppgår till omkring 20,3 miljarder euro.
 
I förhandlingarna representerar KT kommunarbetsgivarna, dvs. kommunerna och samkommunerna på fastlandet. Tre kommunala huvudavtalsorganisationer representerar personalen: Offentliga sektorns union (JAU), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU) och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal (Koho).

Nyheten kompletterades med information om innehållet i mötet som hölls 28.11.2017 kl. 10.54. Också lönesumman inom kommunsektorn har justerats.