Suomeksi
Nyhet

Brist på politisk styrning och lagstiftning bromsar utvecklingen av e-hälsotjänster

Enligt en undersökning om hälsoteknik som genomförts av HIMSS Europe, en ideell organisation för hälsoinformation och e-hälsa, bromsar bristen på politisk styrning och lagstiftningsproblem utvecklingen av e-hälsotjänster i Norden.

Av de professionella inom hälsoteknik upplever 33 procent att bristen på politisk styrning och lagstiftningsproblemen är de största utmaningarna för utvecklingen av e-hälsovården. Enligt 23 procent av de tillfrågade ligger de största problemen i patientbemyndigandet och i självstyret.

Enligt HIMSS Europe har de professionella inom hälsoteknik i Europa insett betydelsen av hälsotekniken, men i fråga om investeringarna, digitaliseringen och ledningen finns det fortfarande rum för förbättring.

De mest betydande hälsotekniska trenderna i Norden de närmaste 2–3 åren anses vara förnyade informationssystem och patienternas självmonitorering.

När de nordiska vårdproducenterna ombads bedöma digitaliseringsutvecklingen i sina organisationer på skalan 1–10, gav de sig själva vitsordet 6,2, vilket bara är något bättre än snittet för hela Europa.

I HIMSS Europes undersökning deltog 559 anställda inom hälso- och sjukvård och hälsoteknik i Europa. Från Finland deltog 30 personer. Av de tillfrågade arbetade 42 procent inom hälso- och sjukvården och 11 procent med statens sakkunniguppgifter.

Mer information om undersökningen finns på www.himss.eu/himss-analytics-annual-european-ehealth-survey.