Suomeksi
Nyhet

Finansiering från Keva för arbetslivsutveckling

Keva testar ett nytt sätt att finansiera sina kunders arbetslivsprojekt. De kommunala arbetsgivarna kan nu ansöka om delfinansiering från Keva för utvecklingsprojekt om ledarskap som främjar arbetshälsan och arbetsförmågan på arbetsplatserna och som på så sätt bidrar till att förlänga tiden i arbetslivet.

Pengarna för arbetslivsutveckling kan ansökas under perioden 17.5–31.8.2016.

Det är fråga om delfinansiering, projekten ska alltså också ha annan finansiering. Temat för de projekt som finansieras ändras varje år. År 2016 beviljas projekt om ledarskap som främjar arbetshälsan och arbetsförmågan finansiering.

Keva har reserverat 300 000 euro för finansieringsförsöket år 2016. År 2016 är utvecklingspengarna fördelade på följande maxbelopp (eventuell moms ingår i finansieringen): 

  • högst 50 000 euro (4 st.)
  • högst 20 000 euro (3 st.)
  • högst 10 000 euro (4 st.)

Hela summan kommer inte att delas ut om inte ansökningar av tillräckligt hög standard kommer in.

Utvecklingspengar beviljas inte för finansiering av rekreations- och motionsverksamhet, enskilda evenemang, anskaffning av utrustning eller dagtraktamenten och kostnader för deltagarnas resor, måltider och logi.

Projektresultaten bör kunna utnyttjas i stor omfattning

Det är Kevas experter på arbetslivsverksamhet som bereder finansieringsbesluten, och de följer också hur projekten framskrider.  Ansökningarnas kvalitet och vilken effekt projekten väntas ha påverkar vem som beviljas finansiering.
 
Projektresultaten publiceras i två slutrapporter. Den modell som testas innebär också att projektresultaten fritt bör kunna utnyttjas av arbetsplatserna inom den offentliga sektorn.

Mer på webben

Närmare anvisningar och sökkriterier på Kevas webbsidor >>