På svenska
Uutinen

Kevalta rahoitusta työelämän kehittämishankkeisiin

Keva kokeilee uutta tapaa rahoittaa asiakkaidensa työelämähankkeita. Kuntatyönantajat voivat nyt hakea Kevalta osarahoitusta hankkeille, joilla kehitetään työpaikkojen työhyvinvointi- tai työkykyjohtamista ja tuetaan siten työurien pidentämistä.

​Työelämän kehittämisrahaa voi hakea 17.5.–31.8.2016.

Kyseessä on osarahoitus, eli hankkeilla on oltava muutakin rahoitusta. Rahoitettavien hankkeiden teema vaihtuu vuosittain. Vuonna 2016 rahoitusta myönnetään työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen liittyville hankkeille.

Keva on varannut rahoituskokeiluun 300 000 euroa vuonna 2016. Kehittämisraha jakautuu vuonna 2016 seuraaviin enimmäismääriin (mahdollinen alv sisältyy rahoitukseen):

  • enintään 50 000 euroa (4 kpl)
  • enintään 20 000 euroa (3 kpl)
  • enintään 10 000 euroa (4 kpl).

Koko summaa ei jaeta, jos riittävän korkeatasoisia hakemuksia ei saada.

Kehittämisrahaa ei myönnetä virkistys- ja liikuntatoimintaan, yksittäisiin tapahtumiin, laitehankintoihin tai päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Hankkeiden tuloksia halutaan hyödyntää laajasti

Kevan työelämätoiminnan asiantuntijat valmistelevat hakemusten rahoituspäätökset, ja he myös seuraavat hankkeiden edistymistä. Hakemusten laatu ja hankkeiden vaikuttavuusodotukset vaikuttavat siihen, kenelle rahoitusta myönnetään.

Hankkeiden tuloksista laaditaan loppuraportit. Kokeiltavaan malliin kuuluu myös, että hankkeiden tulosten pitää olla vapaasti julkisen sektorin työpaikkojen hyödynnettävissä.