Suomeksi
Cirkulär
22/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas deltagande i uppföljningen av förändringarna i arbetslivet hösten 2023

KT inbjuder ledarna och utvecklarna i kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna att delta i den uppföljning av förändringarna i arbetslivet som nu inleds.

Vidarebefordra vänligen begäran om anmälan till ledningen för organisationens verksamhetsområden, till dem som arbetar med utveckling och till andra arbetsgivarrepresentanter.

Anmälan till den omfattande uppföljningsundersökningen om förändringarna i arbetslivet görs under september månad via den bifogade länken. Anmälan är personlig.

Anmäl dig här

Också personalen är välkommen att delta i uppföljningen av förändringarna i arbetslivet. Huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn förmedlar begäran om anmälan till sina medlemmar via sina egna kanaler.

Uppföljningsenkäten om förändringarna i arbetslivet skickas till alla som anmält sig under oktober. I enkäten kan man välja att svara på frågorna inom det yrkesområde eller den helhet man önskar. Reservera uppskattningsvis 15–20 minuter per helhet.

Yrkesområden och helheter som följs upp hösten 2023:

1.    Bibliotek för berättelser
2.    Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och kontorsarbetet
3.    Tjänster för äldre: Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetssätt inom tjänsterna för äldre
4.    En vital social- och hälsovårdscentral
5.    Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
6.    Nya koncept inom det sociala arbetet
7.    Digitalisering, artificiell intelligens och nya metoder inom kommunaltekniken
8.    Viktiga måltids- och renhållningstjänster
9.    Den bästa grundskolan i världen
10.    Yrkesutbildningen förnyas
11.    Gymnasierna: Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetsformer i gymnasiet
12.    Modernt ungdomsarbete
13.    Småbarnspedagogiken förnyas
14.    Fritidstjänsterna förnyas
15.    Robotar och artificiell intelligens i arbetet inom kommun- och välfärdssektorn
16.    Artificiell intelligens inom HR-aktiviteter
17.    Hållbar utveckling genom det kommunala arbetet
18.    Kommunsektorns klimataktivitet och arbetsplatsernas åtgärder i klimatförändringen
19.    Handledning av klienter som använder mycket tjänster och nya arbetssätt i välfärdsområdena

Ett unikt sätt att följa upp förändringarna i arbetet och användningen av ny teknik och nya arbetsformer    

KT och huvudavtalsorganisationerna har i samarbete systematiskt följt upp förändringarna i arbetslivet sedan 2019. Med hjälp av uppföljningen bygger man upp en gemensam bild av förändringarna och en kunskapsbas för arbetsmarknads- och utvecklingsverksamheten inom kommun- och välfärdssektorn. Uppföljningen 2023 är den tredje i ordningen. 

Uppföljningen producerar aktuell information om arbetet inom kommun- och välfärdsområdena för organisationernas ledning, utvecklare, personal samt för politiska beslutsfattare, forskare och kommuninvånare. Resultaten redovisas på olika forum mot slutet av året. 

Resultaten från tidigare uppföljningar finns här:
Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet på KT:s webbplats

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf har utnämnt sina representanter till arbetsgruppen för förändringar i arbetslivet som svarar för genomförandet av uppföljningen. 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anna Kukka

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT